Sevda Məmmədovanın avtoreferat və dissertasiya işi

Sevda Məmmədovanın avtoreferatı
Sevda Məmmədovanın dissertasiyası