Sərkarlı Əhmədin avtoreferatı və dissertasiya işləri

Sərkarlı Əhmədin avtoreferatı
Sərkarlı Əhmədin dissertasiyası