Allahverdiyeva Cəvahirin avtoreferatı və dissertasiya işi

Allahverdiyeva Cəvahirin avtoreferatı
Allahverdiyeva Cəvahirin dissertasiyası