Fətiağa Əbilov

Metodist

Pedaqogika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

Magistr hazırlığı mərkəzinin metodisti

Mob.tel.:050-646-31-90

               055-788-43-89

Doğum tarixi

14 aprel  1939-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1991-c il oktyabrın 14-də Moskvada Lenin adına Dövlət Universitetində “Kimyanın tədrisində proqram-sxemin tətbiqi və zəruriliyi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək “Kimyanın tədrisi metodikası” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.