MAGİSTRATURA PROQRAMLARI - İxtisaslaşmalar

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI - İxtisaslaşmalarTorpaqşünaslıq və aqrokimya
Aqronomluq
Su bioehtiyatları və akvabitkilər
Ekologiya
Ekologiya mühəndisliyi
Meşəçilik
Dizayn
Qida məhsulları mühəndisliyi (k/t məhsulları üzrə)
İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrı
Baytarlıq
Əczaçılıq
Zootexniklik
Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi
Aqromühəndislik
Maşın mühəndisliyi
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
Metrologiya, standarlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
İnformasiya texnologiyaları və sistemlərimühəndisliyi
Elektroenergetika mühəndisliyi
Elektrik mühəndisliyi (aqrar sahə üzrə)
Mühasibat uçotu və audit
Maliyyə
İqtisadiyyat
Menecment
Menecment (alman proqramı)
Marketinq
Biznesin idarə edilməsi-MBA
Dünya iqtisadiyyatı


MAGİSTRATURA PROQRAMLARI - İxtisaslaşmalarMAGİSTRATURA PROQRAMLARI - İxtisaslaşmalarMAGİSTRATURA PROQRAMLARI - İxtisaslaşmalar
Sosial şəbəkələrdə paylaş: