Mühazirələr

"Genetika" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: professor Nizami Seyidəliyev)

"Bitki morfologiyası və anatomiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: professor Zaur Hümbətov)

"Fəlsəfə" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Azad Bayramov)

"Davamlı insan inkişafı" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Ramiz Xəlilov)

"İnşaat işi və heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Səbuhi Məmmədov)

"Bitkiçilik" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Qurban Məmmədov)

"Əkinçilik və əkinçilik sistemləri" (modul-1) fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Azad İbrahimov)

"Yükqaldırıcı və nəqletdirici maşınlar" fənnindən mühazirə mətnləri  ( müəllif: prof.əv. C.Ə.Məmmədov)

"Baytarlıq cərrahiyyəsi" (modul-1) fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Telman İsgəndərov) 

"Traktor və avtomobillər" (modul - 2) fənnindən mühazirə mətnləri  ( müəllif: dosent əvəzi  A.İsayev)

"Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi " fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: prof. H.Zeynalov)

"Qida məhsullarının soyudulması texnologiyası " fənnindən mühazirə mətnləri ( müəllif: dos. Q.M.Allahverdiyeva)

 Курс лекций "Механизация животноводства М-1"  (автор : доц. Г.М.Аллахвердиева )

"Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Siyavuş Vəliyev )

"İqtisadi hüquq" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Əbdürəhman Kazımov)

"Politologiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Ceyhun Hüseynov)

  Лекционный материал по "Мультикультурализму"  (автор: ст.преподаватель  Фазиля Алиева )

  Лекционный материал по " Философии" (автор: ст.преподаватель Фазиля Алиева )

  Лекционный материал по "Истории Азербайджана" (автор: ст. преподаватель Севда Абдуллаева)

"Azərbaycan tarixi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Azər Axundov)

"Azərbaycan tarixi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Zümrüd Qəhrəmanova)

"Azərbaycan tarixi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Samirə Qasımova)

"Aqrar hüquq" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Mahir Məmmədov )

 Курс лекций "Конституции Азербайджанской Республики и основам права" (автор : ст.преподаватель Махир Мамедов)

"Konstitusiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: müəllim Elgün Aslanov)

"Multikulturalizmə giriş" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: müəllim Elgün Aslanov)

"Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev )

"Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev)

"Mülki müdafiə" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Natiq Əliyev)

"Mülki müdafiə" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent əvəzi Eldar Zeynalov)

"Əmək mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent əvəzi Osman Əliyev)

"Avtomobil yolları" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Ərəstun Mehdiyev)

"İnşaat işi" (modul - 1) fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Ərəstun Mehdiyev)

"Mühəndis geodeziyası" (magistratura səviyyəsi üçün) fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Ərəstun Mehdiyev)

"Fotoqrammetriya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aygül Məmmədova)

"Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aygül Məmmədova)

"Ərazinin mühəndis təchizatı" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aygül Məmmədova)

"Standartlaşdırma və metrologiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aygül Məmmədova)

"Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi və qeydiyyatının əsasları" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Dinara Əliyeva)

"Funksional qida məhsullarının texnologiyası və bədii tərtibatı" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Firuddin Cəfərov)

"İstehlak mallarının təhlükəsizliyi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Firuddin Cəfərov)

"Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Firuddin Cəfərov)

"Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Firuddin Cəfərov)

"Ət və ət məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Yusif Xankişiyev)

"İstehlak mallarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Yusif Xankişiyev)

"Ərzaq mallarının konservləşdirilməsinin əsasları" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Sevda Məmmədova)

"Qida məhsullarının ekoloji təhlükəsiz texnologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Sevda Məmmədova)

"İstehlak mallarının ümumi texnologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Sevda Məmmədova)

 Курс лекций "Доврачебная  помощь " (автор: ассистент Шалаля Алиева)

 Курс лекций "Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней" (автор: ассистент Шалаля Алиева)

"Audit" fənnindən  Aqrar iqtisadiyyat  ixtisası üçün  mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Zirəddin Hüseynov)

"Audit" fənnindən  Dünya iqtisadiyyatı  ixtisası üçün  mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Zirəddin Hüseynov)

"Audit" fənnindən  Biznesin idarə edilməsi ixtisası üçün  mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Zirəddin Hüseynov)

"Büdcə uçotu və hesabatı" fənnindən Maliyyə ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Zirəddin Hüseynov)

"Mühasibat uçotu" fənnindən Menecment (alman)  ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Zirəddin Hüseynov)

"Maliyyə hesabatının təhlili" fənnindən Mühasibat uçotu və audit ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: professor Yasin Əhmədov)

"Maliyyə (İqtisadi) təhlil" fənnindən Mühasibat uçotu və audit ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: professor Yasin Əhmədov)

"Audit" fənnindən  Maliyyə və Menecment  ixtisasları üçün mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Pərvin Muxtarova)

"Mühasibat uçotu" fənnindən Biznesin idarə edilməsi ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Mehman Hüseynov)

"Audit" fənnindən  Marketinq ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Svetlana Həşimova)

"Mühasibat uçotu" fənnindən  Marketinq ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Svetlana Həşimova)

"Aqrar sahədə mühasibat uçotu" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Cəvahir Allahverdiyeva)

"Mühasibat uçotu və audit" fənnindən Əczaçılıq ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Cəvahir Allahverdiyeva)

"Mühasibat uçotu və audit" fənnindən İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası və marketinq ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim      Cəvahir Allahverdiyeva)

"Mühasibat uçotu" fənnindən İqtisadiyyat ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Cəvahir Allahverdiyeva)

 Курс лекций "Аудит" (автор: ассистент Гасанова Наргиз)

 Курс лекций "Бухгалтерский учет и аудит" (автор: ассистент Гасанова Наргиз)

 Курс лекций "Бухгалтерский учет" (автор: ассистент Гасанова Наргиз)

"Audit" fənnindən Mühasibat uçotu və audit ixtisası üçün mühazirə mətnləri (müəllif : assistent Şəhriyar Aydınov)

"İdarəetmə uçotu" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: assistent İsa Şəfiyev)

"Mühasibat uçotu" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: assistent İsa Şəfiyev)

"Riyaziyyat" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent David Bağırlı)

Курс лекций "Математика" (автор: доцент Давид Багирли) 

"Fizika" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Qalib Ağayev)

Курс лекций "Математика" (автор: доцент Галиб Асланов) 

"Riyaziyyat" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Qalib Aslanov)

"Riyaziyyat" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Rəna Orucova)

"Riyaziyyat - 1" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Gülüstan Əliyeva)

"Riyaziyyat - 2" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Gülüstan Əliyeva)

"İstehlak mallarının kodlaşdırılması" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: baş müəllim Aybəniz Həsənova)

  Курс лекций "Идентификация и фальсификация" (автор: ст. преподаватель Айбаниз Гасанова)

  Курс лекций "Дизайн рекламы" (автор: ст. преподаватель Айбаниз Гасанова)

"Texniki bitkilər" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Xalıq Xəlilov)

"Yem istehsalı" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent  Azad Hüseynov)

"Bitkilərin ekologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent əvəzi Vüqar Bəşirov)

"Entomologiya" fənnindən mühazirə mətnləri (müəlliflər: dosent əvəzi Nəzakət İsmayılzadə və dosent əvəzi Vüsal Məmmədov)
"Bitkilərin kimyəvi mühafizəsi" fənnindən mühazirə mətnləri ( müəllif: assistent Naibə Vəliyeva)

"Mamalıq ginekologiyası və heyvanların biotexnologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Əhməd Əhmədov)

"Baytarlıq radiologiyası" fənnindən mühazirə mətnləri (müəllif: dosent Xanzadə Cəfərov)

Курс лекций "Внутренние болезни молодняка сельско-хозяйственных животных" (автор: ассистент Гюнель Халилова )