Sergey Volkov

Professor

Rusiya Dövlət Yerquruluşu Universitetinin rektoru,

Rusiya Federasiyasının əməkdar elm xadimi,   BAEA-nın akademiki,       

REA-nın akademiki, iqtisad elmləri doktoru, professor