Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Yeganə Behbudova

Baş müəllim

                                                        

 Əczaçılıq və BSE kafedrasının baş müəllimi

 Doğum tarixi :  2 may 1962 ci il

 Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 1984 cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunun baytarlıq fakültəsini bitirmişdir.

 Əmək fəaliyyəti

 2010-cu ildən baş  müəllim vəzifəsində çalışır.

 2000-ci ildən ADAU –nun baytarlıq fakültəsində müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb.

1985-2000-ci ildən AzET ipəkçilik institutunda elmi işçi vəzifəsin- də calışıb                                                                                                                        

  Apardığı dərslər                             

 Bakalavrda-  “Heyvanların fiziologiyası”, “İnsan və heyvan fiziologiyası”, “Qida fiziologiyası”, “Baytarlıq toksikologiyası”,

 “Mikrobiologiya və toksikologiya”, “Ərzaqın biotəhlükəsizliyi”,

 “İxtisasa giriş”.

 Tədqiqat sahəsi

Kobalt,sink və selen mikroelementlərinin quşçuluqda işlədilməsinin fizioloji və biogeokimyəvi cəhətdən əsaslandırılması.

Beynəlxalq treninqlər,simpozium və konfranslar

  2011-ci il “Heyvanlar,quşlar,balıqlar və onların məhsullarından insana keçən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərlə mübarizi”yə həsir olunmuş beynəlxalq konfrans.

 2015-ci il “Azərbaycanda aqrar sektorun yeni infrastrukturu:aqroparklar,onların yaradılmasının zəruriliyi və innovasiyalı inkişafında rolu-praktik konfrans.

  Dərs və metodik vəsaitlər

 Baytarlıq mamalığı,ginekologiya və kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması- proqram  AKTA.Gəncə 2006

Balıqların histologiyası və embriologiyası- proqram  ADAU Gəncə 2011   

Mikrobiologiya və histologiya-proqram ADAU .Gəncə 2013

  Məqalələr:

 Yemi yüksək ödəyən ipəkqurdu hibridlərinin keyfiyyət göstəriciləri AzETİİ –nun elmi əsərləri XIV.1991

Yeni ipəkqurdu cinslərinin reproduktiv xüsusiyyətləri haqqında- Şolk  jur.Bakı .1993

 Bəzi dərman bitkilərinin inəklərin balalıq iltihablarının müalicəsi və profilaktikasında  tətbiqi-AKTA Elmi əsərlər toplusu.2003

 Профилактические мероприятия маститов у коров на фермерских хозяйствах- АКТА.Еlmi əsərlər toplusu.2004                         

 Основы профилактических мероприятий бесплодия самцов и самок –AKTA.Elmi əsərlər toplusu.Gəncə.2005

Erkək danaların işgənbəsində ayrı-ayrı yemlərin tərkibində olan xamproteinin parcalanmasının neylon kisəciklər(insitu) üsulu ilə qiymətləndirilməsi-AKTA.Elmi əsərlər toplusu Gəncə.2005.

Camışlarda cinsiyyət həvəsinin fəallaşdırılması məqsədilə hormənal preparatların tətbiqi -ADAU.Elmi əsərlər toplusu  IV.Gəncə.2008

Camışlarda cinsiyyət sisteminin stimullaşdırılması(tənzimi)-ADAU.Elmi əsərlər toplusu I.2009

 Fəal gəzintinin camışların cinsiyyət fəaliyyətinə təsiri-ADAU.Elmi əsərlər toplusu.2010

 Отравление животных ртутьсодержащими соединениями- ADAU. Elmi əsərlər toplusu II.2010

   Azərbaycan şəraitində yaşayan balıqların parazitləri və onlarla mübarizə üsulları-“Heyvanlar,quşlar,balıqlar və onların məhsullarından insana keçən təhlükəli yolxucu xəstəliklərlə mübarizə”yə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları.Gəncə.2011

  Quş fermalarında quş qripindən qorunması ücün biotəhlükəaizlik tədbirləri-AzMill Elmlər Akademiyası.Gəncə regional elmi mərkəz.Xəbərlər toplusu 47.”Elm”2012

 Balıqlqrın miqrasiyasının fizioloji əsasları və bu posesə təsi edən faktorlar-ADAU,Elmi əsərlər toplusu III.2013

 Çanaq arteriyasının ümumi xarakteristikası-ADAU,elmi əsərlər toplusu.  2014           

İntensiv texnologiya ilə yetişdirilən broyler quşlarında pullorozun morfoloji xüsusiyyətləri-ADAU,elmi əsərlər toplusu.2015