Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Turan Allahverdiyeva

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Zoomühəndislik  və Baytarlıq  təbabəti fakültəsinin  Əczaçılıq və BSE kafedrasının baş müəllimi                       

Iş telefonu 256-35-73

e- mail:allahverdiyeva.turan@mail.ru

Dogum tarixi

10 aprel 1980 – ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1998-ci ildə AKTA-nın Baytarlıq fakültəsinə daxil olmuş, 2002-ci ildə bakalavr diplomu almış. 2002- ci ildə magistratura qəbul olmuş və oranı

2004 - ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

2006 - 2010 - cı ildəFitofarm şirkətində tibbi nümayəndə kimi işləyib.

2011-ci ildən ADAU- nun Zoomühəndislik və Baytarlıq təbabəti fakültəsinin Əczaçılıq kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır .

2012-ci ildə ADAU-nun Əczaçılıq kafedrasına doktorant kimi təhkim olunub.AMEA - nın A. İ. Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun professoru, b.e.d.M. Ə. Mehdiyevin rəhbərliyi altında "Динамика ряда физиологических показателей у сазана при воздействии антропогенного фактора в условиях различной жесткости и солености воды" adlı dissertasiya mövzusu üzərində işləyir.

Tədqiqatsahəsi

Динамика ряда физиологических показателей у сазана при воздействии антропогенного фактора в условиях различной жесткости и солености воды.

Məqalələr

1.Теплообмен у животных и его регуляция. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2012 №1səh. 93-95.

2.Желчь и ее роль в пищеварении Elmi xəbərlər Gəncə 2012

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti №2səh. 33- 34.

3.Изучениефеноменапрекондиционирования и подлежащихмеханизмов у сазана в  условия хвоздействия пестицидаактары. Журналэволюционной и биохимии  физиологии. Санкт - Петербург.