Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Turan Allahverdiyeva

Baş müəllim

 

                                   Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Zoomühəndislik  və        

                                   Baytarlıq  təbabəti fakültəsinin Əczaçılıq və BSE kafedrasının baş müəllimi                              

                                   Iş telefonu 256-35-73

                                   e- mail:allahverdiyeva.turan@mail.ru

                                    Dogum tarixi

                      

                       10 aprel 1980 – ci il

                      Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

                       1998-ci ildə AKTA-nın Baytarlıq fakültəsinə daxil olmuş, 2002-ci

                       ildə bakalavr diplomu almış. 2002- ci ildə magistratura qəbul olmuş  

                       və oranı  2004 - ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

                      

                       Əmək fəaliyyəti

                       2006 - 2010 - cı ildə Fitofarm şirkətində tibbi nümayəndə kimi

                       işləyib.

                       2011-ci ildən ADAU- nun Zoomühəndislik və Baytarlıq təbabəti    

                       fakültəsinin Əczaçılıq kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır .

                       2012-ci ildə ADAU-nun Əczaçılıq kafedrasına doktorant kimi                 

                       təhkim olunub. AMEA - nın A. İ. Qarayev adına Fiziologiya          

                       İnstitutunun   professoru, b.e.d.M. Ə. Mehdiyevin rəhbərliyi altında

                       "Динамика ряда физиологических показателей у сазана при       

                       воздействии антропогенного фактора в условиях различной   

                       жесткости и солености воды" adlı dissertasiya mövzusu üzərində 

                       işləyir.

 

                        Tədqiqat sahəsi

 

                       Динамика ряда физиологических показателей у сазана при  

                       воздействии антропогенного фактора в условиях различной      

                       жесткости и солености воды.

 

                     Məqalələr

 

                       1.Теплообмен у животных и его регуляция. Azərbaycan Dövlət

                       Aqrar Universiteti ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2012 №1səh.

                       93-95.

 

 

                       2.Желчь и ее роль в пищеварении Elmi xəbərlər Gəncə 2012         

                       Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti   

                       №2səh. 33- 34.

                       3.Изучениефеномена прекондиционирования и      

                       подлежащихмеханизмов у сазана в  условия хвоздействия

                       пестицидаактары. Журналэволюционной  и биохимии               

                       физиологии. Санкт - Петербург.