Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Sakit Atakişiyev

Dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Əczaçılıq və BSE kafedrasının dosenti                                   

mobil: 070 326 11 18.

Doğum tarixi

14 noyabr 1952-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

1969-cı ildə Xanlar rayonu Nərimanov kənd orta məktəbini bitirmişdir.

1969-1974-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun  əczaçılıq fakultəsində təhsil almış və həmin fakultəni fərlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2014-cü ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

1976-2000-ci illərdə Gəncə Tibb Texnikumunda Əczaçılıq fənnlərindən tədris edib.

2000-2010-cu illərdə Gəncə şəhəri apteklər sistemində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir

2010-cu ildən AKTA-da baş müəllim

2014-cü ildə ADAU-nun dosenti.

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Əczaçılıq kimyası, əczaçılıq texnologiyası.

Elmi yeniliyi

Propolis və seolit adsorbentindən hazırlanmış məlhəmin yaraların müalicəsində effektliliyi müəyyən edilmişdir.

Mükafatları

2015-ci ilin müəllimi

Tədqiqat sahəsi

Dərman vasitələrinin əczaçılıq və farmakoloji aspektdən öyrənilməsi.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2015-сi il Beynəlxalq konfrans, Saratov

2015-cü il Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə.

Seçilmiş əsərləri

Dərs və metodik vəsaitlər:

1. Vitaminlərin bioloji təsiri. (dərs vəsaiti), Gəncə, 2010

2. Əczaçılıq kimyası fənninin proqramı, Gəncə 2011

3. Əczaçılıq texnologiyası fənninin proqramı, Gəncə 2011

Məqalələr

1. Сравнительная оценка методов лечения клоацита у перепелов-несушек. Материалы Международной научно-практической конференции. Международная научно-практическая конференция. Современные способы  повышения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы в свете импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны. Саратов, 2015.