Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Mirzə Əliyev

Kafedra müdiri

Biologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti,

Əczaçılıq və BSE kafedrasının müdiri

 Mob.tel: (+99450) 643 44 87

 İş tel: (+99422) 256 35 73

 Ev tel: (+99422) 254 72 42

 Doğum tarixi

 30 aprel 1943-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adi:

1966-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq fakultəsinin Baytarlıq ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1972-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda və Moskva şəhərində SSRİ Ali və Orta Ixtisas Təhsil Nazirliyi yanında Ali Atesstasiya Komissiyasının Plenumunda “Mikroiqlimin balaqların bəzi fizioloji göstəricilərinə təsiri”  mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib, biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almış.

1993-cü ildə             AMEA-nın Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunda - “Camışların istilik tənzimlənməsinin fiziologiyası” -mövzusunda doktorluq dissrtasiyası müdafiə edib, Biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır.

2008-ci ildən professordur.

Əmək fəaliyyəti:

 2014-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Əczaçılıq və BSE kafedrasının müdiri

1960-1961-ci illər Daşkəsən Geoloji Ekspedisiyasında fəhlə

1967-1968-ci illər  Azərbaycan SSR-nın Masallı rayonunun “Oktyabr” adına sovxozunda baş baytar həkimi

1968-1971-ci illərdə AKTİ-də aspirant

1971-1974-cü illərdə Zoologiya və Zoogigiyena kafedrasında laborant, assistent.

1974-1978-ci illərdə baytarlıq klinikasında ordinator

1978-1982-ci illərdə Zoologiya,Zoogigiyena və BSE kafedrasında assistent

1982-1991-cü illərdə Zoologiya,Zoogigiyena və BSE kafedrasının dosenti

1991-1993-cü illərdə baytarlıq fakültəsinin dekan müavini

1993-1995-ci illərdə Baytarlıq fakültəsinin dekanı

1995-1998-ci illərdə baytarlıq təbabəti fakültəsinin dekanı

1998-2000-ci illərdə Zoologiya,Zoogigiyena vəBSE kafedrasının professor əvəzi

2000-2002-ci illərdə İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası kafedrasının müdiri

2002-2003-cü illərdə  İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası və əmtəəşünaslıq kafedrasının müdiri

2003-2008-ci illərdə Zoobaytarlıq və əmtəəşünaslıq fakultəsinin dekanı

2008-2011-ci illərdə Əmtəəşünaslıq və ekspertiza kafedrasının professoru

2011-2014-cü illərdə Morfologiya, Gigiyena və BSE kafedrasının professoru

Apardığı dərslər:

Bakalavrda - Ümumi gigiyena, k/t heyvanlarının gigiyenası, Baytar-Sanitar ekspertizası

Magistraturada - Heyvan mənşəli məhsulların emal prosesində beynəlxalq standartlara (İSO) təhlükəli amillərə və kritik nəzarət həddinə sanitar-gigiyeniki nəzarət (HACCP)

Elmi yeniliyi:

Camışların, qaramalın, zebunun, qoyunların saxlanması üçün sanitar-gigiyeniki rejimin, İlk dəfə olaraq kənd təsərrüfati heyvanlarinda -camışlarda, qaramalda, zebuda, qoyunlarda qaz –enerji mübadiləsi, istilik tənzimləmə mexanizmi, camış, qaramal və qoyunlarda ət və ət və məhsullarının, süd və süd məhsullarının baytar-sanitar ekspertizası və təhlükəsizlik göstəricilərinin öytənilməsi.

Mükafatları:

1965-ci il SSSRİ – Ali və orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin Fəxri Fərmanı

1965-ci il Bauman adına Kazan Baytarlıq institutunun Fəxri Fərmanı

1966 –cı il SSSRİ Ümumittifaq Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Qızıl Medalı

2010- cü il Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Fəxri Fərmanı

Tədqiqat sahəsi:

Kənd Təsərrüfat heyvanlarının saxlanması üçün sanitar-gigiyeniki reljiminin, heyvanlarda istilik tənzimlənmə mexanizminin, onların saxlanmasının fizioloji əsaslarının öyrənilməsi

Ət və ət məhsullarının, süd və süd məhsullarının baytar-sanitar ekspertizası və ərzaq təhlükəsizliyinin öyrənilməsi

Tələbəlik dövründə- Tələbə Elmi Cəmiyyətinin xətti ilə apardığı elmi tədqiqat işləri:

  • Donuzlarda paratif xəstəliyinin törədicisinə neft mənşəli efranların təsirinin öyrənilməsi
  • Buzovların dəmrov xəstəliyinin müalicəsində efranların təsirinin öyrənilməsi

Tədqiqat işlərinin nəticələri:

 Azərbaycan SSR-də qoyunların saxlanmasına dair sanitar-gigiyeniki tövsiyyələr. Təsdiq olunub- Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsində. Bakı, 1987.

 Azərbaycan SSR-də qoyunların saxlanmasının sanitar-gigiyeniki şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair tövsiyyələr. Təsdiq olunub –AETİTİ- Bakı, 1988.

Camışlarda istilik, qaz, nəmlik ixracı normalarına dair tövsiyyə. Təsdiq olunub – Az SSR Dövlər Aqrar Sənaye Komitəsi. Bakı, 1990.

Camışlarda dərinin sahəsinin təyin edilməsinə dair tövsiyyə. Təsdiq olunub – Azərbaycan Respublikası Dövlər Aqrar Sənaye Komitəsi. Bakı, 1992.

Camışlarda istilik ixracının hesablanmasına dair tövsiyyə. Təsdiq olunub – Azərbaycan Respublikası Dövlər Aqrar Sənaye Komitəsi. Bakı, 1992.

Camışçılıq təsərrüfatlarının texnoloji layihələşdirilməsinə dair respublika normaları. Təsdiq olunub – Azərbaycan Respublikası Dövlər Aqrar Sənaye Komitəsi. Bakı, 1992.

Bildirçinlərin bəslənməsi üçün optimal mikroiqlim normalarına dair tövsiyyə. Təsdiq olunub ADAU- Elmi Texniki Şurası Gəncə, 2013.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar:

1971- ci il Moskva Baytarlıq Akademiyasında Zoogigiyena və Baytarlıq əsasları üzrə VII Ümumittifaq Elmi Metodik Konfransı. Moskva MBA

1994-cü il Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu. Fizioloqların I Qurultayı

1997- ci il Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu. Biokimyaçıların III Beynəlxalq Konfransı.Bakı

1999-cu il Azərbaycan Fizioloqlarını II Beynəlxalq Qurultayı. Bakı

2003- cü il Gəncə -Qars Beynəlxalq Baytarlıq Simpoziumu. Gəncə

2004- cü il AKTA-nın 75 illiyinə həsr olunmuş Beynəxalq Elmi Simpoziumu. Gəncə

2005-ci il Türkiyə Cümhuriyyətinin Yüzüncü Yıl Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakültəsinin Beynəlxalq konfransı. Türkiyə, Van

2005-ci il Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti. Akademik A.S.Qarayevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş III Beynəlxalq Qurultayı. Bakı

2006-cı il Türkiyə Cümhuriyyətinin Yüzüncü Yıl Universitetinin Baytarlıq təbabəti  fakultəsinin Beynəlxalq konfransı. Türkiyə, Van

2007-ci il Türkiyə Cümhuriyyətinin Yüzüncü yıl Universitetinin Baytarlıq təbabəti fakultəsinin  Beynəlxalq konfransı Türkiyə, Van

2008-ci il Türkiyə Cümhuriyyətinin Dövlətlərarası Baytarlıq Anatom­la­rının Beynəlxalq Kon­qresi. Türkiyə,Van

2010- cu il Aqrar təhsil sistemində informasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq  əməkdaşlıq formaları elmi-praktiki konfrans. 21-22 May Gəncə

2012-ci il Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyillər: kredit sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət. Betnəlxalq simpozium.( 23-24 noyabr 2012 –ci il) Gəncə, Azərbaycan

2014-cü il Müasir Aqrar Elm:Qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq Elmi-Praktiki Kon­frans. 22-24 sentyabr 2014. Gəncə Azərbaycan

2015-ci il Azərbaycanda Aqrar sektorun yeni infrastrukturu: Aqro­park­lar, onların yaradılmasının zəruriliyi və innovasiyalı inkişafda rolu. Ümum­respublika Elmi-praktik Konfrans. (06-07 may 2015-ci il) Gəncə

Beynəlxalq əlaqələr:

 Türkiyə Respublikasının Yüzüncü yıl Universitetinin Avrasiya ölkələrinin (Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan,Qırğızıstan, Ukrayna və Qazaxıstan) Baytarlıq fakultəsi dekanları birliyinin təsis konfransı

Amerikanın USDA Beynəlxalq təşkilatının ərzaq təhlükəsizliyinə dair treninq.

Türkiyə Cümhuriyyətinin İstanbul Universiteti

                             Türkiyə Cümhuriyyətinin Van Yüzüncü Yıl Universiteti (Van şəhəri)

                             Türkiyə Cümhuriyyətinin Atatürk Universiteti (Ərzurum şəhəri)

                             Almaniya, Berlin Freie Universiteti

Ukraina Respublikası Sumu Dövlət Aqrar Universiteti

Skryabin adına Moskva Baytarlıq təbabəti və biotexnologiya Akademiyası

Macarıstan Kapaşvar Aqrar Universiteti

Gürcüstan Aqrar Universiteti

 

Elmi əsərlərin sayi -230 onlardan -       elmi məqalə -101,

                                                                  xaricdə           -14

                                                                  ingilis dilində -5

                                                                  turk dilində    -1

                                                                  tövsiyyə         -10

Seçilmiş əsərləri:

Dərsliklər:

Əsgərov A.Ə., Əliyev M.M., Tağıyev Ə.A.K\t heyvanlarının xüsusi gigiyenası. Bakı, “Maarif” 1992,-301s.

Əliyev M.M. Ət və ətin əlavə məhsullarının ekspertizası. AKTA mətbəsi, Gəncə 2005,- 375s.

Əliyev M.M. Ekspertizanın nəzəri əsasları. AKTA mətbəsi, Gəncə 2005,- 207s.

Əliyev M.M.,Əliyev O.V Süd və süd məhsullarının ekspertizası. AKTA mətbəsi, Gəncə 2005,-187s.

Əliyev M.M.,Xankişiyev Y.H.Standartlaşdırılma və sertifikatlaşdırı­l­ma, Əsgəroğlu nəşriyyatı, 2011,-250s.

Əliyev M.M. Baytarlıq sanitariya ekspertizası və heyvandarlıq məhsullarının emal texnologiyası. 2011,-506s.

Dərs vəsaitləri:

Əsgərov A.Ə., Əliyev M.M.,Əliyev N. Ə.,- Heyvandarlıqda gigiyena (Dərs vəsaiti) Gəncə 1995,-125 s.

Əliyev M.M. Ərzaq məhsullarının ekspertizası,Bakı, 2000,-121s.

Əliyev M.M. Ərzaq məhsullarının ekspertizası (Süd və süd məhsulları), Bakı,2000,-57s.

Əliyev M.M. Bitki mənşəli yeyinti məhsullarının ekspertizası. Bakı, 2000,-48s.

Əliyev M.M.,Əliyev O.V. Ərzaq mallarının kəmiyyət və keyfiyyət ekspertizasının ümumi qaydaları,Gəncə, 2001,-40s.

Əliyev M.M.,Əliyev O.V. Çayın və qəhvənin keyfiyyət ekspertizası. Gəncə, 2002,-57s.

Əliyev M.M.,Əliyev O.V. Bitki yağlarının keyfiyyət ekspertizası.Gəncə, 2002,-48s.

Əliyev M.M.,Əliyev O.V. Süd konservlərinin keyfiyyət ekspertizası. Gəncə, 2002,-38s.

Əliyev M.M., Əliyev O.V Kərə yağının və bərk pendirlərin keyfiyyət ekspertizası. Gəncə,2003,-49s.

Əliyev M.M., Xankişiyev Y.H. Ərzaq mallarının keyfiyyətinə nəzarətin fiziki və kimyəvi üsulları.Gəncə, 2008,-154s.

Əliyev M.M.,Əliyen N.Ə. Ərzaq mallarının orqanoleptiki qiymətləndirilməsi və dequstasiyası,Gəncə 2010,-177s.

Əliyev M.M.,Məmmədova O.M. Sanitariya və gigiyena, Gəncə 2011,-164s.

Əliyev M.M. Baytar-sanitar ekspertizasından praktikum,Gəncə 2014,-139s.

Əliyev M.M.Heyvanların yoluxan və yoluxmayan xəstəlikləri zamanı kəsimlik məhsulların baytar-sanitar ekspertizası.Gəncə 2014,-113s.

Elmi monoqrafiya:

 “Терморегуляция и физиологические основы содержания буйволов” Гянджа. 2007.

Elmi məqalələr:

Влияние микроклимата на газоэнергетический обмен и легочное дыхание буйволят. Ж. «Ветеринария», № 3, Москва, 1972.

Физиологические функции овец. Ж. «Овцеводство», № 6, Москва, 1987

Санитарно-гигиенические условия содержание овец. Ж. «Овцеводство», № 6, Москва, 1991

Вопросы терморегуляции буйволов. Междугосударственный сборник научных трудов, II, Тибилиси, 1997.

Azerbaycan Bizonu Sütünün Amino Asid İçeriği. Yüzüncü yıl Üniversitesi Veteriner fakültesi Dergisi, Türkiyə, 2006,-103-104s.

 “Thermoredulation in Buffalo” Europe Near East, Buffalo Scolo Newsletter Number 14 marci. Monterotofondo, Italy (Rome) 2000.

“Amino-Acid Inqredient of Milk Azeri Buffalo” The jurnal of The Faculty of Veterinary Medicine University of Yuzuncu Yil year, 2005 Volume 16 Namber 2. 2005.

 “The physical thermorequlation of Buffaloes” The jurnal of the faculty of Veterinary Medicine of University Yuzuncu Yil year, 2007 Volume 18 Namber 2. Van/Turkiye. 2007.

“Measurenents of portal blood Flow in heiffis” Ulusal Veteriner Anatomi Konqresi. Biediri Özetleri -25-28 haziran 2008. Van/Turkiye. 2008.

Наши юбиляры.Ветеринарная общественность тепло поздравляет проф.М.М, Алиева. Ж.Ветеринария №9, Москва, 2013

Rəy verdiyi kitablar:

Pühani T.Camışlarda kəllə sümüklərinin ekoloji və yaş xüsusiyyətləri. AKTA nəşr. Gəncə 2003.135s.

İbrahimov Z.Еkologiya Əsgəroğlu nəşr. MMC. Gəncə 2006. 303 səh

Hacıyev M.H.Quşçuluqda hibridləşmənin genetik əsasları. AKTA nəşr.2006. 172 səh.

İsgəndərov T.B.,Nəsibov F.N.Xırda heyvanların xəstəlikləri.”Şərq-Qərb “ nəşr.Bakı 2008. 143 səh.

Qocayev E.Q. K/t heyvanlarının piroplazmidozları. AKTA nəşr. Gəncə 2008.143 səh.

İbrahimov Z. Ekologiya. Araznəşr. Bakı 2009. 630 səh.

İsgəndərov T.B. Əməli baytarlıq cərrahiyyəsi. ADAU nəşr. Gəncə 2009.332 səh.

Əliyev R.,Əliyev E.,Hüseynov M. Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı. ADAU nəşr. Gəncə 2010. 365 səh.

Allahverdiyev R.N.Heyvanların patoloji fiziologiyası.“Şərq-Qərb “ nəşr. Bakı 2010. 440 səh.

Abbasov S. Əliyev M. Zebuçuluq.“Hüquq ədəbiyyatı”nəşr.Bakı 2010.316 səh.

2010. Arı məhsulları və onlarla müalicə

İsgəndərov T.B. Ümumi və xüsusi baytarlıq cərrahiyyəsi ADAU.nəşr. Gəncə. 2011. 446 səh.

İsgəndərov T.B. Baytarlıq cərrahiyyəsindən praktikum. ADAU.nəşr. Gəncə. 2011. 312 səh.

Əliyev E.Heyvan cəmdəklərin patoloji-anatomik yarılmsı və məhkəmə        baytarlıq ekspertizası. Gəncə 2014.B-Print 376 səh.

Rzayev R.S. Fərzəliyev V.S.Heyvanların fiziologiyasından praktikum. “ Elm və təhsil” nəşr. Bakı 2014. 288 səh.

Rəsmi oppanent olduğu dissertasiyalar:

А.И.Алиев Нервная регуляция азотистого обмена желудка и его экболической деятельности. (Докторская диссертация)

Purhani T.A. Camışlarda kəllə sümüklərinin ekoloji və yaş xüsusiyyətləri. (Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru)

Sagıqova G.S. İkincili (Kuba X Simmental) hibridlərinin böyümə, inkişaf və ət məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi. (Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu)

R.T.Abbasov. Qaramal cavanlarının 18 aylığınadək bəslənilməsi texnologiyasının ət məhsuldarlığına təsiri

Rəhbərlik etdiyi və məsləhətçi olduğu doktorantlar və dissertantlar:

Müdafiə edənlər:

Balakişiyev M.Q.- Azərbaycanda yetişdirilən qoyun cinslərinin məhsuldarlıq göstəricilərinə ekoloji amillərin təsiri və genofondun mühafizəsi. (Kənd təsərrüfatı elmlər doktoru)

İsmayılov İ.R.- Kompleks vitamin- minral əlavəsinin cavan qaramalın işgənbəsində yem zülalının parçalanmasına və bəzi mübadilə proseslərinə təsiri. (Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru)

Hüseynova E.C.- Yem payına günəbaxan yağı əlavə edilməsinin qoyunlarda lipid və yağ turşularının mübadiləsinə təsiri. (Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru)

 

Müdafiəyə təqdim olunan:

Gözəlov Y.Q.-Azərbaycanda quşçuluğun məhsuldarlıq göstəricilərinə ultrabənövşəyi şüaların təsiri (dissertant)

 

Tədqiqat işləri davam edənlər:

Verdiyeva L.E.-Yem payında sulu karbonatların müxtəlif səciyyələrinin erkək toğluların işgəmbəsində karbohidrat mübadiləsinin təsiri (fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə dissertant)

 Məhərrəmova K.Ə.- Gövşəyən heyvanlarda uçucu yağ turşularının mübadilə fonduna nəql edilməsi və bu prosesə təsir göstərən amillər (fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə dissertant)

.Əbilova S.F.- Azərbaycanın quru-isti iqlim şəraitində qara-ala inəklərdə süd məhsuldarlığına və məhsulların keyfiyyətinə müxtəlif amillərin təsiri (elmlər doktorluğu proqramı üzrə dissertant)

.Kazımova M.V.-İsti iqlim şəraitində hind quşlarının bəslənmə və saxlanmasının sanitar-gigiyeniki rejimin öyrənilməsi (fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə doktorant)

Həsənova L.A.- Gəncə-Qazax bölgəsi qış otlaqlarının qaraciyər trematodozlarına görə sanitar-helmintoloji qiymətləndirilməsi. (fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə dissertant)