Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Məhsəti Nəsirova

Laborant