Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Məhəbbət Məmmədova

Böyük laborant