Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Həqiqət Bayramova   

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin baş müəllimi

Mob.tel: 050 466 33 03

e-mail:

 

Doğum tarixi

4 fevral  1955-ci il

Təhsili,elmi dərəcəsi, elmi adı

Ali

1983-cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Zoomühəndislik fakültəsini bitirib

 

Əmək fəaliyyəti

1975-ci ildə -“Zoologiya,zoogigiyena və BSE” kafedrasında laborant

1998-ci ildə -“Zoologiya,zoogigiyena və BSE” kafedrasında assistent

2005-ci ildə --“Zoologiya,zoogigiyena və BSE” kafedrasında (indiki“Morfologiya,gigiyena və BSE”) baş müəllim

Hal-hazırda “Əczaçılıq və BE”  kafedraında baş  müəllim

 

Apardığı dərslər

Zoogigiyena, baytar-sanitar ekspertizası,ümumi gigiyena  rus,azərbaycan bölmıində

 

Tədqiqat sahəsi

“Təbii dağ  mineralı perlitin cücələrin boy və inkişafına təsiri”

 

Beynəlxalq treninqlər, simpoziumlar və  konfranslar

 

2004   AKTA-nın 75 illiyinə həsr olunmuş Beynəxalq Elmi Simpozium Gəncə

2010 “Aqrar təhsil sistemində informasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları ”.Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 21-22 May Gəncə

 

Seçilmiş əsərləri

1. 1989-cu ildə -Yaddaş.Broyler cücələrin saxlanması.AzKTİ,Gəncə

2. 1990-cı ildə -«Способ кормление цыплят».Авторское свидетельство №1570695. 15.02.1990, Москва, Госкомизобретский

3. 1997-ci ildə -“Təbii dağ mineralı (perlit,seolit və alunit) heyvandarlıqda tədbiqi tövsiyyə

4. 1998-ci ildə- “Ərzaq mallarının konservləşdirilməsi” (proqram Bakı)

5.  2005-ci ildə- Sanitariya və zoogigiyena müayinə metodları fənnindən metodik göstəriş.Gəncə

6.  2008-ci ildə- “Изучение эффективности перлита в качестве кормовой минеральной добавки”.Aqrar elm jurnalı.Bakı

7.  2008-ci ildə -«Минеральная кормовая добавка перлит и его влияние на рост и развитие цыплят» xəbərlər məcmunəsi,Gəncə, Elm mərkəzi

8.  2009-cu ildə - «Оптимизация микроклимата залог высокой продуктивности».РГАУ «Вестник» научный журнал №7,Москва

9.  2010-cu ildə – Sanitariya, gigiyena. Proqram, Gəncə

10. 2010-cu ildə - Baytar sanitar ekspertiza və heyvandarlıq məhsullarının emal texnologiyası.Gəncə

11.  2010-cu ildə – «Влияние микроклимата на качество субпродуктов птиц».Aqrar təhsil sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları.Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri.Gəncə

12.  2011-ci ildə - “Fitonsid tərkibli bitkilərdən ayı soğanının cücələrin qan göstəricilərinə təsirinin  öyrənilməsi”.Gəncə. Elm mərkəzi

13. 2013-cü ildə  “Süd və süd məhsullarının emalına baytar-sanitar nəzarət”

14. 2014-cü ildə Эмьриональный  постэмбриональный рост  цыплят,разводимых в жарком климате Азербайджана  Bakı

15.2015-ci ildə “Camış südünün,qaymağın və qatığın baytar-sanitar qiymətləndirilməso” Gəncə