Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Eminə Yolçuyeva

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Əczaçılıq və BSE kafedrasının assistenti

İş tel : 022- 252-16-50

E- mail . – emina.aliieva@mail.ru

Doğum tarixi

22 iyun 1991- ci il

Təhsili

2013-cü ildə Bakı Dövlət Univaersitetinin Biokimya ixtisasını bitirib. 2015-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Ətraf Mühit Kimyası ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2017-ci ildən Bakı Dövlət  Universitetinin Ekoloji  Kimya ixtasının doktorantıdır.

Əmək fəaliyyəti

2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Univeritetin Kimya kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir.2016-cı ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Univeritetin Əczaçılıq və BSE kafedrasının assistent vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda – Əczaçılıq kimyası,Dərman vasitələrinin fiziki- kimyəvi analizi.                

Tədqiqat sahəsi

Gəncə-Qazax zonasının üzümçuluk sahəsində pestisidlərin keyfiyyət gösəricilərinə təsirinin ekoloji aspektləri.                 

Məqalələr

1.Экологический мониторинг Гянджа-Газахской зоны

Азербайджана.Польша,Варшава,2017,12(28),стр.28

2.Экологические аспекты применения пестицидов в вино- градарстве.Тезис,Международная  научная конференция, посвященная 85-ти летнему юбилею имени РафигиАлирза гызы Алиевой.Баку,2017,16-17 ноябрь,стр.207.

3.Глобальные экологические проблемы окружающей среды. Тезис,Международная  научная конференция, посвященная 85-ти летнему юбилею имени РафигиАлирза гызы Алиевой.Баку,2017,16-17 ноябрь,стр.217.

4.Определение остаточного количества меди и свободной в плодах винограда.Gəncə Dövlət Universiteti ,Beynəlxalq Elmi Konfrans,2018,səh.86

5.Определение качества воды методами химичского анализа. Журнал, Молодой ученый №3(83),февраль 2015г.стр.51                     

6. Спектрофотометрическое исследование разнолигандных комплексов скандия(III) с 2,3,4-триокси-4-сульфоазобензолом в присутствии третьего компонента. Журнал, Молодой ученый №3(83),февраль 2015г.стр.53