Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Aybəniz Tağızadə

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin “Əczaçılıq və BSE” kafedrasının baş müəllimi

Iş tel: 022-256-35-73

e-mail:super.abdinova@gmail.

 

Doğum tarixi

09 yanvar 1972- ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1995-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq təbabəti fakültəsində təhsil almış və fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti

2005- hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində baş müəllim vəzifəsində çalışır.

2000-2005 “Farmakologiya, anatomiya və mamalıq” kafedrasında assistent işləmişdir

1999-2000 baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

1998-1999 Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq təbabəti fakültəsində “Anatomiya, farmakologiya və parazitologiya” kafedrasında laborant vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Latın dili”,  “Farmakologiya”, “Farmakoqnoziya”

 

Elmi yeniliyi

Yoxdur

 

Mükafatları

Yoxdur

 

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan florasından bəzi dərman bitkilərinin buzovların dispepsiyasında istifadəsi

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2010-cu il ADAU Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans, Gəncə.

2015-ci il ADAU Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans, Gəncə.

 

 

 

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Тагиева А.Т. Методические указания по токсикологии. Издательство «АГАХ» Гянджа, 2000.

Абдинова А.Т. Методика преподавания анатомии домашних животных на ветеринарном факультете. Гянджа, монография, АГАУ, 2012

Abdinova A.T. Baytarlıq resepturası. Qanun nəşriyyatı, Bakı, 2012

Abdinova A.T. Azərbaycan florasından bəzi dərman bitkilərinin buzovların dispepsiyasında istifadəsi. ADAU, Gəncə, 2014

Tağızadə A.T.Toksikologiya kursundan metodik göstəriş. ADAU,Gəncə,2017

Тагизаде А.Т. Методическое указание по токсикологии.ADAU,Gəncə,2018

Məqalələr

История применения лекарственных растений в медицине и в ветеринарии. Tələbələrin və magistrlərin elmi məqalələrinin məcmuəsi, Gəncə, 1999, səh.83-84

Полезное лекарственное растение. Az.EA-sı Gəncə regional elmi mərkəz məqalələr məcmuəsi №1. Gəncə, 1998

Применение плодов шиповника в народной медицине. Baytarlıq təbabəti fakültəsi elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2001.

Незаменимые целебные свойства грецкого ореха. Baytarlıq təbabəti fakültəsi elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2001.

Patoloji material və yemdə xörək duzunun təyini. Baytarlıq təbabəti fakültəsi elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2001. Səh.16-18

Лечебные свойства ромашки аптечной. Akademiyanın elmi əsərlər toplusu, II buraxılış, Gəncə, 2002, səh.22-23

К профилактике и лечению сальмонеллеза птиц. Aqronom­luq fakültəsi Elmi əsərlər toplusu, Bakı, 2003, səh.108-109

Растения, обладающие вяжущими и противовос­пали­тельными действами. Akademiyanın elmi əsərlər toplusu, II buraxılış, Gəncə, 2005.

Получение вакцинных штамм сальмонелл. Akademiyanın elmi əsərlər toplusu, II buraxılış, Gəncə, 2005.

Растения, желчегонного и мочегонного действий из флоры Азербайджана применяемые в ветеринарной практике. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə, 2010. №2. Səh.86-87

Ботанико- географическая характеристика некоторых лекарственных растений из флоры Азербайджана применяющиеся в ветеринарной фармакологии. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin Elmi Əsərləri. Bakı, 2010, səh.240-246.

Naftalan nefti və onun əczaçılıq fənlərində tədrisinə dair. ADAU Beynəlxalq Elmi-Praktik konfransın tezisləri. Gəncə, 2010. Səh.249.

Yeyinti məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin aktual problemləri. ADAU Beynəlxalq Elmi-Praktik konfransın tezisləri. Gəncə, 2010. Səh.244.

Лекарственные растения в лечении телят при диспепсии. ADAU-nun Elmi əsərləri. Gəncə, 2011. №3. Səh.65-68

Профилактика и лечение токсической диспепсии новорожденных телят. Сообщения Академии с/х наук Грузии №30, Тбилиси, 2012, ст.251-293

Настой лекарственных растений при диспепсии телят. Az.Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz xəbərlər məcmuəsi MSİ Elmi nəşriyyatı, Gəncə, 2013

İntensiv texnologiya ilə yetişdirilən broyler quşlarında kolibakteriozun morfoloji xüsusiyyətləri. Beynəlxalq Elmi praktiki Konfransın materialları. I cild. 23-24 oktyabr 2015. Gəncə/Azərbaycan

Диспепсия и причины ее появления у телят. ADAU mətbəəsi, Gəncə,2018.№ 1. 5 səh.