Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Ülviyyə Hüseynova

Laborant