Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Ulduz Səfərova

Baş müəllim