Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Könül Quliyeva

Baş müəllim