Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Güloğlan Məmmədrzayev

Assistent