Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Əhməd Əhmədov

Dosent

 

Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “Yoluxmayan xəstəliklər”kafedrasında dosent.

Ünvan – Gəncə şəhəri, Puşkin küç. ev 63

Telefon mob: 055 825 00 86.

    Doğum tarixi

           05 may 1938-ci il

           Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

1968-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun  baytarlıq fakultəsini bitirmişdir.

1969-cu ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutunun süni mayalanma laboratoriyasına aspiranturaya  (əyani şöbəyə) daxil olmuş və 1974-cü ildə “Azərbaycan şəraitində inək və camışların hövrə gəlməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

1998-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti

1972-cı ildə Az.ETHİ-da kiçik elmi işçi

1976-ci ildə Az.ETHİ-da baş elmi işçi

1989-cu ildə AKTİ-də baş müəllim

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Baytarlıq mamalığı, qinekologiyası və heyvanların çoxalma biotexnologiyasi; k/t heyvanlarının süni mayalanmasının texnologiyası və təşkili.

Magistraturada – Baytarlıq mamalığı; baytarlıq qinekologiyası; k/t heyvanlarının süni mayalanması; k/t heyvanlarının cisiyyət üzvlərinin anatomiyası; k/t heyvanlarının yelin xəstəliklərinin müalicə və profilaktikası.

Elmi yeniliyi

İnək və düyələrdə rektoservikal üsulla süni mayalanmanın əhəmiyyətinin öyrənilməsi.

Mükafatları

 

Tədqiqat sahəsi

Qısırlıqla mübarizə, inək və camışlarda süni mayalanma

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2003-cü il, Gəncə-Qars Baytarlıq Simpoziumu, Gəncə.

2015-cü il Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Gəncə.

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

Əhmədov Ə.Q., İsgəndərov T.B. “Baytarlıq mamalığı, qinekologiyası, kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması və rüçeymin transplantasiyası (köçürülməsi)” (dərslik). Gəncə, 2010, 381 s.

Əhmədov Ə.Q., Nəsibov F.N., Verdiyeva L.F. “Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılmasının texnologiyası və təşkili” Bakı, 2014, 181 c.

Dərs və metodik vəsaitlər:

Mamalıq, qinekologiya və  süni mayalanma fənnindən metodik göstəriş (zootexniya ixtisası üçün), Gəncə, 2011

Mamalıq, qinekologiya və  süni mayalanma fənnindən metodik göstəriş (Baytarlıq ixtisası üçün), Gəncə, 2011

Baytarlıq mamalığı, qinekologiya və  süni mayalanma fənnindən proqram (bakalavr pilləsi üçün), Gəncə, 2011

Baytarlıq mamalığı, qinekologiya və  süni mayalanma fənnindən proqram (magistratura pilləsi üçün), Gəncə, 2011

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması  fənnindən proqram (magistratura pilləsi üçün), Gəncə, 2011

Baytarlıq qinekologiyası fənnindən proqram (magistratura pilləsi üçün), Gəncə, 2011

k/t heyvanlarının yelin xəstəliklərinin müalicə və profilaktikası fənnindən proqram (magistratura pilləsi üçün), Gəncə, 2011

k/t heyvanlarının süni mayalanmasının texnologiyası və təşkili fənnindən proqram (bakalavr pilləsi üçün), Gəncə, 2011

Məqalələr

Hövrəgəlmə dövrünün güclənməsində inək və camışlarda hormonal preparatın tətbiqi. ADAU Elmi Əsərlər 2010.səh 82-84

Fəal gəzintinin camışların cinsiyyət fəaliyyətinə təsiri.ADAU Elmi Əsərlər 2010.səh 47-48

İnək və düyələrin maye azotda dondurulmuş (-1960) Poyet tipli sperma ilə mayalandırılmasının üstünlükləri və iqtisadi səmərəsi. ADAU-nun elmi əsərləri, 2011, s. 214-215

İnəklərdə balalıq boynunun xəstəliklərinin müalicəsində caytikanı yağının istifadəsi. ADAU-nun elmi əsərləri, 2012, s 115-117

Фарм акотерапия послеродовго цервицита у коров. Научно-практ. журнал «Отраслевые аспекты технических наук» 2012, 7

Döllük erkəklərin istifadəsi və onların yemləndirilməsi və saxlanması. ADAU Elmi Əsərləri 2014.səh 72 - 75