Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Zahir Ələsgərov

B.e.f.d., Dosent Kafedra müdiri

 Baytarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  Epizootologiya

 Mikrobiologiya və  Parazitologiya kafedrasının müdiri

Mob.tel: 055 235  89  00

e-mail:Zahiralaskarov@ mail.ru

Doğum tarixi 16 avqust 1960-cı il


Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 1984- cü ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun   

(indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) baytarlıq 

fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1988-ci ildə “Çiçəyə qarşı peyvənd olunmuş quşların     

orqanizminin   immunobioloji reaktivliyinə  temperatur stressinin təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası

müdafiə edərək, “Baytarlıq mikrobiologiyası, epizootologiyası, virusologiyası, Immunologiyası,

mikotoksikologiyanın əsasları ilə mikologiyası”

Ixtisası üzrə baytarlıq elmləri namizədi  adını almışdır.

1994-cü ildən dosentdir.       

                                      

Əmək fəaliyyəti

2000- hazırda  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Epizootologiya, Mikrobiologiya və Parazitologiya   kafedrasının    müdiri.

1994-2000-ci illər  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Epizootologiya, Mikrobiologiya və Parazitologiya  kafedrasının dosenti 

1996-2000-ci illər  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Baytarlıq fakültəsinin dekan müavini.

1988-1994-cü illər  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Epizootologiya, Mikrobiologiya və Parazitologiya kafedrasının assistenti

 1984-1987-ci illər  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Epizootologiya, Mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasının  aspirantı (Əyani).

 

   Apardığı dərslər

 Bakalavr  səviyyəsində - “Baytarlıq mikrobiologiyası” “Baytarlıq İmmunologiyası”; “Epizootologiya və  infeksion  xəstəliklər”

  Magistratura səviyyəsində - “Təcrübə işinin metodikası”;  “Antropozoonoz xəstəliklər”

 

Elmi yeniliyi

Azərbaycan Respublikasında quşların çiçəyinə qarşı yeni       immunizasiya rejimi işlənib hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikasında qoyun və quzuların   salmonellyozuna qarşı baytarlıq-sanitariya tədbirləri  kompleksi təkmilləşdirilmiş, yeni dezinfeksiya vasitəsi və rejimi təklif  olunmuş, xəstəliyə qarşı yeni komleks assosiasiyalı peyvəndləmə üsulu işlənib hazırlanmış və yeni səmərəli müalicə vasitələri təklif edilmişdir.

                  

Mükafatları

 2012-ci il – Azərbaycan Respublikasının “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir

Mövlanə Proqramı çərçivəsində Türkiyənin Selçuq  Universitetin dəvəti ilə  24 oktyabr-10 noyabr

2015-ci il tarixlərində    dərs demiş və təşəkkür belgisi ilə

 təltif edilmişdir.

 

Tədqiqat sahəsi

 Azərbaycan Respublikasının qoyunçuluq təsərrüfatlarında  salmonellyozun  diaqnostikası, müalicəsi və xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirləri kompleksinin işlənib hazırlanması və həyata    keçirilməsi

 

Beynəlxalq  treninqlər, simpoziumlar və konfranslar

Ümumdünya heyvan sağlamlığı və Beynəlxalq epizootik  Büronun təşkil etdiyi heyvanların mühüm təhlükəli infeksion xəstəliklərinə dair Beynəlxalq konfrans. Türkiyə, Stanbul, 16-18 iyul 2009.

Ümumdünya Baytarlıq Konqressi, 12-15 oktyabr 2009 –  cu il. Paris, Fransa.

 Mühüm təhlükəli infeksion xəstəliklərin diaqnostikasına   həsr olunmuş Regional Seminar. 29-oktyabr - 3 noyabr  2009. 

 Gürcüstan, Tbilisi Heyvanların infeksion xəstəliklərinə həsr  olunmuş Beynəlxalq Konqres 28-30 aprel 2014, Türkiyə, Stanbul“ Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi”  Layihəsinin əhatə etdiyi regionlarda dövlət və fərdi ərazi baytarlıq xidmətinin işçilərinə 2003-2005-ci illərdə dərs keçmək üçün dəvət olunmuşdu. 

 Azərbaycan  Respublikası Kənd Təsərrufatı Nazirliyi  yanında Kənd  Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi  üzrə  Dövlət Xidməti /Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsini  əhatə etdiyi regionlarda dövlət və fərdi ərazi  baytarlıq xidmətinin işçilərinə 2015-ci illərdə Brusellyoz xəstəliyi ilə bağlı dərs keçmək üçün dəvət olunmuşdu.

Tiflis şəhəri 29.10.2009/03.11.2009 Cənubi Qafqaz ölkələri baytarlıq təhsili Beynəlxalq Assosiasiyasının sertifikatını almış Gəncə şəhəri 31.08.2015/11.09.2015-ci ildə Bektel təşkilatı tərəfindən keçirilən treninqdə iştirakçı olub, müvafiq  sertifikat almış.   

                                 

 

 Dərsliklər 

  “Kənd təsərrüfatı heyvanlarında immunitetin əsasları”

 Bakı, ”Elm”, 1992.-225 s.

   «Инфекционные болезни овец», Баку, 1995.-275 с.

 “ Epizootologiya”.Bakı, ”Maarif”, 1998.-278 s.

 “İnsanlar üçün təhlükəli heyvan xəstəlikləri”. Bakı, 2006,-300 s.

“Baytarlıq virusologiyası”, Bakı, 2009.-30 ç.v.

“Antropozoonoz xəstəliklər”, Bakı, “Elm”, 2015.-560 s.

Epizootologiya və infeksion xəstəliklər. 20 ç.v. həcmində qrif üçün təqdim olunmuşdur.

 

  Dərs və metodik vəsaitlər

 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının infeksion xəstəliklərinin  profilaktikası  və diaqnostikasında işlədilən bioloji preparatlar. Dərs vəsaiti, Gəncə   2001.- 10 ç. V

                       

Bakalavr səviyyəsi üçün

 Baytarlıq virusologiyası  fənnindən Proqram. Bakı, 2015

Buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş, 2015

Baytarlıq mikrobiologiyası fənnindən  Proqram, 2015

Baytarlıq immunologiyası fənnindən  Proqram, 2015

Baytar sanitar karantin xidməti fənnindən  Proqram, 2015

 Antropozoonoz xəstəliklər fənnindən  Proqram, 2015

 Quş, arı və balıq xəstəlikləri fənnindən  Proqram, 2015

 

Magistratura səviyyəsi üçün

Quşların infeksion xəstəlikləri fənnindən  Proqram, 2010

Mikrobiologiya, virusologiya və immunologiya fənnindən Proqram, 2015  

Epizootologiya və infeksion xəstəliklər fənnindən  Proqram,  2015

Elmin müasir problemləri fənnindən  Proqram, 2015

Körpələrin infeksion xəstəlikləri fənnindən  Proqram, 2014

 İnfeksion xəstəliklərin müasir diaqnostika üsulları  fənnindən Proqram, 2014

   

Məqalələr

Токсигенные свойства сальмонелл.//Ветеринария.

 Москва, 2005,- №8, -стр.31-33

 Сальмонеллез овец в Азербайджане.//Ветеринария.

 Москва, 2008,- №8, -стр.23-26

 Qoyunların salmonellyozuna qarşı qoruyucu vasitələrin

 tətbiqi. Azərbaycan Aqrar Elmi.2011.- №8.-s.92-95

  Salmonellyoz törədiciləri ilə sirayətlənmiş xüsusi geyim paltarlarının  və xidmət əşyalarının dezinfeksiyası  Azərbaycan Aqrar Elmi, 2012, №1, səh.57-59

Qoyun və quzuların salmonellyozu, brusellyozu və anaerob infeksiyalarına qarşı birgə vaksinasiyanın səmərəliliyinin öyrənilməsi. ADAU-nun elmi əsərləri, 2012.- №3.-səh.125-129

 Qoyunların salmonellyozunun patanatomiyası və seroloji diaqnozu.   ADAU-nun Elmi əsərləri, 2012.- №2,-səh.93-102

 Роль бактериальных ассоциаций при сальмонеллезе овец.Беларусия, Агропанорама, 2012,- №5.-стр.22-25

 Изучение Т-и В-лимфоцитов в периферической крови больных сальмонеллезом ягнят.  Azərbaycan Aqrar Elmi, 2013.-   №1.-səh.66-69

 Qoyunların salmonellyozunun törədicisinə qarşı     kimyəvi maddələrin bakterisid xassələrinin öyrənilməsi.  AzMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi əsərləri,  2012,- №8

  Изучение эпизоотической ситуации при ассоцииро-  ванных инфекциях в инфекционной патологии овец и  ягнят. Baytarlıq Jurnalı,2014, №6.-səh.17-21