Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Sevinc  Novruzova  

Baş müəllim

 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya”kafedrasının baş müəllimi

 Doğum tarixi

23 may 1981-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1998-ci  ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı     Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) baytarlıq fakültəsinə daxil olub.

2002-ci ildə AKTA-nın baytarlıq fakültəsinin  bakalavr pilləsini bitirib, baytar həkimi ixtisası alıb. 2002- ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında Magistratura səviyyəsində təhsilini davam etdirib və 2004-cü ildə “Quşların stafilokokkozu və ona qarşı mübarizə” mövzusunda magistr dissertasiyası müdafiə edərək magistr dərəcəsi alıb. 2006-cı ildə aspiranturaya daxil olub və “Buzovların salmonellyozu və ona qarşı mübarizə tədbirləri” mövzusunda elmi tədqiqat işi aparıb və 2009-cu ildə aspiranturanı müvəffəqiyyətlə başa vurub.

 Əmək fəaliyyəti

2009-cu ildən- hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  “Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya” kafedrasında  assistent.

Apardığı dərslər         

Bakalavrda -  “Parazitologiya və invazion xəstəliklər”,   "Diyar Parazitologiyası”, “Quşların infeksion   xəstəlikləri”.                  

Tədqiiqat sahəsi

Buzovların salmonellyozunun törədicisinin əsas  xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.                               

Dərs və metodik vəsaitlər

Məqalələr

Сравнительная оценка действия лечебных  препаратов при стафилоккозе кур. //Beynəlxalq  Elmi-Praktiki     konfransın materialları. Gəncə, 23- 24 oktyabr, 2015, Cild 3.-4 s.

Quşların qripi. Baytarlıq təbabəti və ərzaq     təhlükəsizliyi:Problemlə və perspektivlər. Beynəlxalq Konfransın materialları.23-24 may 2014.-Naxçıvan.- 2014

Сравнительная оценка лечебно-профилактических  мероприятий и ликвидация стрептококкоза в   птицеводческих хозяйствах Азербайджанской Республики. Baytarlıq Elmi-Praktiki jurnal.- 2014, -№ 6