Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Ramil Məmmədov

Assistent

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “ Epizootologiya, Mikrobiologiya, Parazitologiya “ kafedrasının assistenti

Mob.tel. 050 735 28 57

e-mail: ramil.mammadov.adau@gmail.com

Doğum tarixi

20 yanvar,1979-cu il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2000-ci ildə  Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının  ( indiki Azərbaycan Dövlət  

Aqrar Universiteti)   Baytarlıq təbabəti fakültəsinin  bakalavr pilləsini

bitirib, 2002-ci ildə də  həmin Universitetin magistr pilləsini bitirmişdir.       

2014-cü ildən assistentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

 

2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində rektorun köməkçisi

2014-cü il 17 sentyabrdan  ADAU-nun “ Epizootologiya, Mikrobiologiya, Parazitologiya” kafedrasının assistenti

Apardığı dərslər

Bakalavrda-Mikrobiologiya, İmmunologiya, Parazitologiya, Quşların infeksion xəstəlikləri, Xəzdərili heyvanların infeksion xəstəlikləri, Epizootologiya, Quş, arı və balıqların  infeksion xəstəlikləri

Tədqiqat sahəsi

Bildirçinlərin saxlanma sistemlərinin, onların məhsuldarlığına və ətin keyfiyyət göstəricilərinə təsirinin öyrənilməsi

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

ADAU, Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfrans 22, 24 sentyabr, Gəncə 2014

Форум Национальная Конфедерация предпринимателей Азербайджана  Баку, 4-6   август  2015 

ADAU-nun Beynəlxalq elmi-praktik konfrans , 23-24 oktyabr, 2015

Məqalələr

Xarici iqlim amillərinin bildirçinlərin fizioloji göstəricilərinə təsirinin qiymətləndirilməsi ADAU,  Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfrans 22, 24 sentyabr   II cild, Gəncə 2014

Mərəcüyüdü və Quşəppəyi bitkilərinin bildirçin xoruzlarının cinsi fəaliyyətinə təsiri ADAU,  Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfrans 22, 24 sentyabr   II cild, Gəncə 2014

Bildirçin saxlanan binalarda natrium lampalarının bildirçinlərin klinik-fizioloji halına və məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi ADAU-nun elmi əsərləri,Gəncə 2014

Использование отходов винограда в кормлении перепелов   Международная научно-практическая конференция посвященная 85-летию Уральский государственной академии ветеринарной   (сборник материалов  25 марта 2015  года)

Продуктивные и мясные качества при выращивании перепелят в различных экологических условиях Международная научно-практическая конференция Саратовский Государственный Аграрный Университет им. Н.И. Вавилова Саратов 14-16 мая, 2015

Smokinq cinsli bildirçinlərin məhsuldarlıq və ətin keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi ADAU-nun Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları,23-24 oktyabr  III cild, 2015

Этиология клоацита у молодых перепелок-несушек и его профилактика в печате Studying of the smoking quails ' productivity and their meat's indicator  Санкт-Петербургская Государственная академия ветеринарной –  медицины 20-21ноября , 2015 года