Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Məryəm Musayeva

Dosent əvəzi

 

                                        Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  Epizootologiya, mikrobiologiya və   parazitologiya kafedrasının dosent əvəzi, baytarlıq üzrə  fəlsəfə doktoru

                                        Doğum tarixi

                                        09  oktyabr  1966-cı il

                                       Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

                                       - 1972-1982- ci illərdə 4-li orta məktəbdə təhsil alıb.

                                       - 1982-cü ildə AzKTA-nın (indiki  ADAU)  baytarlıq  fakültəsinə qəbul olub.

                                       - 1988-ci ildə  AzKTA-nın (indiki  ADAU)   baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsini   fərqlənmə diplomu ilə  bitirib.

                                       - 1988 – 1992-cı  illərdə  AzET  İpəkcilik  İnstitutunun   əyani  aspirantı  olub.

                                       - 1993-cü ildə “Tut ipəkqurdu hibridlərinin (F1) nüvə  poliedrozuna  qarşı dözümlülüyünün artırılması  üsullarının axtarılması”  mövzusunda                                                                       namizədlik  dissertasiyasını müdafiə edərək  “Baytarlıq   üzrə  fəlsəfə   doktoru”adına layiq  görülmüşdür.

                                          Əmək fəaliyyəti

- 1988-ci ildə  Zaqafqaziya Dövlət Maşın sınaqdan kecən stansiyanın təcrübə təsərrüfatının  baytar    həkimi 

- 1992-ci  ildə  - AzET  İpəkcilik  İnstitutunda   kiçik elmi işçi

- 1992-1999-cı  illərdə  - AzET İpəkcilik  İnstitutunda   elmi işçi

- 1999-cı ildə - AzET İpəkcilik  İnstitutunda   böyük  elmi işçi

- 2000 - 2011-ci  illərdə -   AzET İpəkcilik  İnstitutunda   laboratoriya müdiri

- 2011-ci ildə - AzET İpəkcilik  İnstitutunda   0,5 ştat əvəzciliklə aparıcı elmi işçi

- 2011-ci ildə- ADAU-nun epizootologiya, mikrobiologiya və  parazitologiya kafedrasının  0,5 ştat  baş müəllim

-2012-ci ildə - ADAU-nun epizootologiya, mikrobiologiya və  parazitologiya kafedrasında   baş müəllim   və kafedra müdirinin müavini

-2012-ci ildən – “Baytarlıq elmləri ixtisasında” elmlər doktorluğu proqramı üzrə qiyabı   doktoranturada təhsil alır

- 2013 - cü   ildən- Epizootoloqiya, mikrobioloqiya və parazitoloqiya   kafedrasında  dosent əvəzi

Apardığı dərslər

Bakalavr: “Parazitologiya və invazion xəstəliklər”, “Mikrobiologiya”, “Epizootologiya”, “Quşların infeksion xəstəlikləri”, “Baytarlıq genetikası”

Magistr: “Ekoloji parazitologiya”, “Arı və balıqların invazion xəstəlikləri”,  “Körpələrin infeksion xəstəlikləri”

Tədqiqat sahəsi

Tut ipəkqurdunun nozematozunun profilaktikasının təkmilləşdirilməsi və xəstəliyin daha səmərəli müalicə üsullarının işlənib hazırlanması

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1.Respublika gənc alim və mütəxəssislərin “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və saxlanılması” mövzusunda elmi-texniki konfrans. 1991

2.İkinci respublika biokimya konferensiyası. Bakı, 1993

3. Gənc Alimlərin “Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri” mövzusunda Elmi-praktiki konfrans. Gəncə-2010

4.Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Gəncə - 2011

5.Ümummilli lider Heydər  Əliyevin 90 illik Yubileyinə həsr olunmuş Ümumrespublika Elmi-praktik konfrans. Gəncə-2013

6.Müasir aqrar elm: Qlobalaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. II-cild. Gəncə-2014

8. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. I-cild. Gəncə-2015

 

Seçilmiş əsərləri

1.Влияние провокационной селекции и противовирусной обработка грены на основные показатели тутового шелкопряда. Respublika gənc alim və mütəxəssislərin «Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, və saxlanması» mövzusunda elmi- texniki konfransının məruzə tezisləri. 1991, səh.134

2.Эффективный способ для повышения устойчивости гибридов тутового шелкопряда (Ф1) к ядерному полиэдрозу. Тезисы Всесоюзной конференции студентов молодых ученых и специалистов. 1991, стр. 237

3. Степень устойчивости районируемых пород тутового шелкопряда к ядерному полиэдрозу. Шелк. Ташкент № 2, 1991, стр. 12

4. Изучение действия хлорамина-Б на тутовый шелкопряд. İkinci respublika biokimya konfransı. Bakı, 1993, səh. 137

5. Rayonlaşdırılmış Şəki-1, Şəki-2 cinslərinin və onların hibridlərinin nüvə poliedrozuna qarşı davamlılığının araşdırılması. R.A.Hüseynov adına Az.ETİİ-nin Elmi Əsərlər Məcmuəsi, XV cild. Gəncə, 2000, səh.139

6. Влияние противовирусной обработки гибридной грены на устойчивость гибридов Ф1 к ядерному полиэдрозу. Azərbaycan Aqrar Elmi, № 3-4, 2001, səh. 139

7.Yeni üsulla xlorlu əhəng məhlulunun pebrin sporlarına in vitro təsirinin araşdırılması R.A.Hüseynov adına Az.ETİİ-nin Elmi Əsərlər Məcmuəsi, XVI cild. Gəncə, 2004, səh.121

8. Aktiv xlorun testobyektlərdə pebrin sporlarına zərərsizləşdirici təsiri. R.A.Hüseynov adına Az.ETII-nin elmi əsərlər məcmuəsi XVI cild. Gəncə-2004, səh.125

9. Tut ipəkqurdunun pebrin xəstəliyinə qarşı radikal dezinfeksiya üsulları. Azərbaycan Aqrar elmi № 4-6, Bakı-2004, səh. 82

10. Tut ipəkqurdunun pebrin xəstəliyinə qarşı ipəkçi fermer təsərrüfatlarında kümxana və avadanlıqların dezinfeksiyası. Az.ETII. Metodiki tövsiyyələr. Gəncə-2005

11. Tut ipəkqurdunun süni yoluxdurma üsulu. Azərbaycan Aqrar Elmi № 1-2, 2006, səh. 116

12.Tut ipəkqurdunun pebrin xəstəliyinə qarşı irsi dözümlülüyünün öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 4-5, 2008, səh. 98-99

13. Tut ipəkqurdunun təbii xəstə qrenasının bitki mənşəli preparatlarla işlənməsinin pebrin xəstəliyinin inkişafına təsirinin öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 1-2, 2009, səh. 85-86

14. Tut ipəkqurdunun pebrin xəstəliyinə qarşı bitki mənşəli preparatların baramanın texnoloji göstəricilərinə təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi. № 6, 2009, səh. 59-60

15.Bitki mənşəli preparatların tut ipəkqurdunun pebrin xəstəliyinə profilaktik-müalicəvi təsirinin öyrənilməsi. Gənc Alimlərin «Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri» mövzusunda Elmi-praktiki konfransının materialları. Gəncə-2010, səh.56.-57

16.Изыскание способов повышения устойчивости гибридов тутового шелкопряда (Ф1) к ядерному полиэдрозу. AzETII-nin Elmi Xəbərləri. Gəncə-2010, № 17, səh. 58

17. Tut ipəkqurdunun pebrin xəstəliyinə qarşı bitki mənşəli preparatların baramanın texnoloji göstəricilərinə təsiri. AzETII-nin Elmi Xəbərləri, Gəncə-2010, № 17,səh.86-91

18. Tut ipəkqurdunun pebrin xəstəliyinə qarşı yeni fiziki-kimyavi mübarizə tədbirlərinin öyrənilməsi. AzETII-nin Elmi Xəbərləri, Baki -2011, № 18, səh.85-88

19.Разработка технологии применения противо­вирусных препаратов для обработки грены тутового шелкопряда.  Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri. Gəncə - 2011, səh.132-133

20. Tut ipəkqurdunun pebrin xəstəliyinə qarşı bitki mənşəli preparatların yemləmənin bioloji göstəricilərinə təsiri. AzETİİ-nun Elmi Xəbərləri. XX cild, Bakı – 2013. Səh.76-80

21.Gəncə-Qazax bölgəsində tut ipəkqurdunun nozema­tozunun kliniki əlamətlərinin öyrənilməsi. Ümummilli lider Heydər  Əliyevin 90 illik Yubileyinə həsr olunmuş Ümumrespublika Elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə-2013. Səh. 94-95

22.Gəncəbasar bölgəsində davarların diktiokaulyozu, xəstəliyin epizootologiyası və mübarizə tədbirləri. Müasir aqrar elm: Qlobalaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. II-cild. Gəncə-2014. Səh.34-36

23. Gəncə-Qazax bölgəsində tut ipəkqurdunun nozematozu və onunla mübarizə tədbirləri.  Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər.    Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. I-cild. Gəncə-2015. Səh. 528-53