Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Könül Dünyamalıyeva           

Assistent

               Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin                                        

    Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya                             

kafedrasının assistenti

Doğum tarixi

24 mart 1973-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

 

1997-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 

(indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin) baytarlıq fakültəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2015-ci il - hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin

Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya   

kafedrasının assistenti

2012-2015-ci illər Az. Dövlət Aqrar Universitetinin

Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya   

kafedrasının assistenti

1998-2012-ci illər ADAU-nun Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasının

laborantı, aspirant (qiyabi)

1997-1998-ci illərdə ADAU-nun Epizootologiya,

mikrobiologiya kafedrasının aspirantı (əyani)

1990-1992-ci illərdə 2 №-li Tibbi-sanitariya  

hissəsində sanitar

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda: “Baytarlıq mikrobiologiyası”, “Baytarlıq

           virusologiyası”,  “İmmunologiyanın əsasları”,             

          “Epizootologiya  və infeksion xəstəliklər”

Elmi yeniliyi 

“Qoyunların salmonellyozu zamanı dezinfeksiya rejiminin işlənməsinə dair” tövsiyə

 (E.M.Ağayeva və Z.Ə.Ələsgərovla birgə)

Tədqiqat sahəsi 

Qoyunların salmonellyozunun törədicisinin bioloji

xüsusiyyətləri və mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi

 

Məqalələr

Эпизоотологическая ситуация сальмонеллёзов

в Азербайджане. //Сб. научн. трудов секции ветеринарии и зооинженерии. – Gəncə,

 ADKTA-70, 1999.

Эпизоотология сальмонеллёзов. //Аграрная наука Азербайджана. – Gəncə, 1999.

Смешанное течение сальмонеллёзов овец. //Мат-лы учред. конф-ции Межд. Ассоциации

паразитоценологов.- Витебск, 1999.

Ассоциированное течение сальмонеллёза овец.

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VI Respublika elmi konf. materialları. – Bakı, 2000.

 «Биологические свойства токсинов эпизоотических штаммов сальмонелл. //

Heyvanlar, quşlar, balıqlar və onların məhsullarından insana keçən təhlükəli yoluxucu

xəstəliklərlə mübarizəyə”yə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans. – Gəncə, 2009.

Роль колострального иммунитета в профилактике сальмонеллёза ягнят.

//Научн. обеспечение развития АПК в

условиях реформирования. – Сб. научн. трудов

Санкт-Петербургск. ГАУ. Санкт-Петербург, 2011.

Эпизоотические особенности сальмонеллёза овец.

Beynəlxalq Elmi-praktiki konfrans. – Gəncə, 2014.