Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Afaq Abbasova

Böyük laborant