Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Şəmşir Vəliyev  

Baş müəllim

 

           Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya

           kafedrasının baş müəllimi     

                                

            Mob.tel: 050-465 69 59

            E.mail: veliyevsh@yahoo.com.

 

             Doğum tarixi

 

             20 mart  1958 – ci il

  

 

 

 

 Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1983-cü ildə  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun ( indiki  Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universiteti) baytarlıq

Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 

1983-1986-cı illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun  Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasında əyani aspiranturada  təhsil almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

  2015- hazırda  Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasının baş müəllimidir.

  1987-1989-cu illər Epizootologiya, mikrobiologiya  və parazitologiya kafedrasında saat hesabı

1989-cu il Epizootologiya, mikrobiologiya və  parazitologiya kafedrasının assistenti

 1993-cü il- baş müəllim

 

 Apardığı dərslər         

 

  Bakalavrda-“Zooantropozoonoz xəstəliklər, onların  monitorinqi və proqnozlaşdırılması”,  “Xəzdərili heyvanların infeksion xəstəlikləri, “Baytarlıq  immunologiyası”.

                                                      

   Elmi yeniliyi

 

TQDK-nın  20 illiyi münasibəti ilə Fəxri Fərman

 

 Tədqiqat sahəsi

Xırda buynuzlu heyvanların pasterellyozunun  bəzi epizootoloji  xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi  və ona  qarşı mübarizə tədbirləri

                           

 

         Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

 

         1990-cı il, Moskva, Ümumittifaq elmi-texniki konfrans

         1990-cı il, Frunze Ümumittifaq elmi-praktiki konfrans

         1991-Novosibirsk, Ümumittifaq konfrans

         1991-ci il Gəncə, Ümumittifaq konfrans

         1996-cı il, Bakı, Dövlətlərarası Beynəlxalq konfrans

         1997-ci il, Tbilisi, Dövlətlərarası Beynəlxalq konfrans

         1999-cu il, Vitebsk, Ümumittifaq konfrans

          2001-ci il, Moskva, Beynəlxalq elmi konfrans

          2003-cü il Luqansk, Beynəlxalq elmi konfrans

          2004-cü il Gəncə Beynəlxalq elmi konfrans

          2015-ci il-“Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr

           olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 23-24

           oktyabr, 2015-ci il, Gəncə, Azərbaycan

         

 Seçilmiş əsərləri:

 

 Dərs və metodik vəsaitlər

  “Qoyunların pasterellyozu əleyhinə mübarizə  üsullarına  aid” tövsiyələr, Bakı, 1987

 “Baytarlıq mikrobiologiyası” fənnindən proqram,  Bakı,   1999.

 Baytarlıq   mikrobiologiyası  fənnindən proqram (Baytarlıq  ixtisası  üzrə)

  Baytarlıq   mikrobiologiyası  fənnindən proqram (Əczaçılıq  ixtisası  üzrə) Proqram. Bakı,2014.-37s.

 Quşların infeksion xəstəlikləri  fənnindən proqram (“Baytarlıq”ixtisası  üzrə) Proqram.Bakı,2014

   Baytarlıq   mikrobiologiyası  fənnindən proqram (“Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi”  ixtisası  üzrə Bakı,2014

 

  Məqalələr

 

 Pasterella multosidanın seroloji tiplərinin öyrənilməsi. Moskva, 1989  

                                        Комплексный  метод  лечения  кур  при смешанных  инфекциях. Научное  обеспечение   развития  АПК   в условиях  реформирования

                                        (Сборник  научных  трудов)Санкт - Петербург, 2011.-3 c.

                                         Siçan və qoyunlar üzərundə P.multocida-nın  virulentliyinin öyrənilməsi . Gəncə şəhərində  heyvanlar, quşlar, balıqlar və onların  məhsullrından

                                          insana keçən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərlə  mübarizəyə həsr olunmuş 1-ci  Beynalxalq konfrans. Gəncə, 2011.-1səh.

                                         Qoyunların  pastertellyozu  zamanı müalicə  tədbirləri. Müasir  aqrar  elm: Qloballaşma şəraitində  əsrin  aktual  problemləri  və  inkişaf   prespektivləri.

                                         Beynəlxalq  elmi-  praktik  konfrans   Gəncə, 2014.- 2 səh.

                                           Quşların qripi. Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: Problemlər və perspektivlər. Beynəlxalq Konfransın materialları.23-24 may 2014.   -Naxçıvan.- 2014

                                           Сравнительная оценка лечебно- Профилактических мероприятий и ликвидация  Стрептококкоз в птицеводческих хозяйствах  

                                           Азербайджанской Республики. Baytarlıq Elmi-Praktiki jurnal.- 2014,  -№ 6

      Меры лечения при  пастереллезе овец.//Иннава-  ционное развитие аграрной науки и  образования. 23-24 октябрь, 2015 г, Гянджа, Азербайджан.-3 стр.