Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Urfan Turabov

Dosent

 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının dosenti.

Mob tel: 050 330 90 33

İş tel: 022 256 97 19

Ev 022 256 78 90

e-mail: urfan0766@mail.ru

Doğum tarixi:

10 fevral 1966-cı il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1988-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsini fərqlənmə ilə bitirib.

1993-cü ildə Ümumrusiya Elmi Tədqiqat Heyvandarlı İnstitutunun aspiranturasını bitirib.

1993-cü ildə “Эффективность скрещивания Кавказских буйволиц с буйволами породы Муррах” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

2010-cu ildə ADAU-nun baş müəllimi.

2012-ci ildən dosent əvəzidir.

Əmək fəaliyyəti.

1988-1990 - Azərbaycan Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutu, kiçik elmi işçi.

1990-1993 - Ümumrusiya Elmi Tədqiqat Heyvandarlı İnstitutunun aspirantı.

1997-2010 - Gəncə Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin “Su ehtiyyatları” şöbəsinin müdiri.

2010-hazırda - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının dosent əvəzi.

2012-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin dekan müavini.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda: kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi və xüsusi zootexniyanın əsasları, ekoloji heyvandarlıq, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal texnologiyası, heyvandarlıq.

Magistraturada: ixtiologiya, balıqların yetişdirilməsi.

Tədqiqat sahəsi.

Maldarlıq və camışçılıq.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

2012-ci il Avropa komissiyasının 37-ci sesiyası və BMT Ərzaq və kənd təsərrüfatı (FAO) Avropa üzrə 28-ci Reqional Konfrans, Bakı

2012-ci il Atatürk adına Ərzurum Universitetində müəllimlərin və tələbələrin kurslarda iştirakı və əməkdaşlığı, Türkiyə

2014-cü ildə "16th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress" iştirakçısı İstanbul Universiteti, Türkiyə  

2014-cü il "Müasir Aqrar Elmi Qloballaşdırma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri" Beynalxalq konfrans, Gəncə 

2015-ci il "17th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress" iştirakçısı İstanbul Universiteti Türkiyə  

Seçilmiş əsərləri.

Dərsliklər:

Turabov U.T., Abbasov S.A., Mehdiyev M.Ə., Ruşanov A.E., Heyvandarlıq. Gəncə  CM poliqrafiya 2010. Səh., 360 .

Məqalələr:

Damazlıq inəklərin seçilməsi parametirləri. // ADAU-nun Elmi Əsərləri N1, Gəncə 2012.

Клеточное содержание птицы - основа  высокой эффективности производства. // Aqrar Elm jurnalı, N1, Gəncə 2012 .

“ARZU - 99” firmasının damazlıq qaramal naxırının seleksiya parametirləri.// Xəbərlər Məcmuəsi N 49, Gəncə 2012

Heyvandarlıqda genetik çatışmazlıq.// ADAU-nun Elmi Əsərləri N3, Gəncə 2012.

Зоотехния – проблемы, которые надо решить при обучении в системе болоньи.// ADAU, Gəncə, Beynəlxalq Simpozium,  2012.

Hibridləşmənin fermer təsərrüfatlarında genişləndirməsinin zəruriliyi.// ADAU-nun Elmi Əsərləri N2, 2013.

Аминокислотная питательность кормов для жвачных животных и методы ее определения.// Современные технологии в ветеринарии и зоотехнии. Материалы Международной научно-практической конференции 3-4 апреля 2013г. Россия, Пермь.

Рациональное использование гибридов Кубинского зебу на товарных фермерских и племенных предприятиях.// Актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса прикаспийского региона

Материалы Международной научно-практической конференции 22-24 мая 2013 Россия, Калмыкия, Элиста.

Südün tarixi haqqında.// ADAU-nun Elmi Əsərləri N3, 2013

Ətlik hibrid naxırın yaradılmasında aberdin-anqus cinsinin təsiri.// ADAU-nun Elmi Əsərləri N1, 2014.

Heyvandarliqda mütərəqqi  üsullardan istifadə etmək - günün tələbidir.// "Müasir Aqrar Elmi Qloballaşdırma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri" Beynalxalq konfrans 22-24 sentyabr, Azərbaycan II cilid Gəncə 2014

"Süleyman" adına kəndli-fermer təsərrüfatında  camışlarin konstitusiya və eksteryer göstəricilərinin müqaisəli qiymətləndirilməsi.// ADAU-nun Elmi Əsərləri N1, 2015