Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Rafiq Allahverdiyev

Baş müəllim

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının baş müəllimi.

Mob tel: 050 394 05 02

İş tel: 022 2569719

e-mail: allahverdiyev-54@mail.ru

Doğum tarixi:

01 yanvar 1954-cü il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1976-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Zoomühəndislik fakültəsini bitirib.

2011-ci ildən ADAU-nun baş müəllimidir.

Əmək fəaliyyəti.

1976-1981-Beyləqan rayon 4 nömrəli sovxozu, baş zootexnik.

1981-1986-Beyləqan rayon Quşçuluq kompleksi, direktor.

1986-2011-Beyləqan rayon Dostluq damazlıq təsərrüfatı, baş seleksioner - zootexnik, direktor müavini.

2011-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının baş müəllimi.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda-heyvandarlıq, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası, xüsusi zootexniya, atçılıq.

Tədqiqat sahəsi.

Quşçuluq.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

2012-ci il Болонья и проблемы подготовки кадров в птицеводстве Азербайджана. Simpozium. Gəncə.

2012-ci il “Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyillər: kredit sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət”. Beynəlxalq simpozium. Gəncə.

2013-cü il “Təbii otlaq-örüş sahələrinin yaxşılaşdırılması və qorunması” konfrans. Bakı.

Seçilmiş əsərləri.

Məqalələr

Зоотехния-проблемы, которые необходимо решить при  обучении в системе болоньи.// “Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq meyillər: kredit sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət”. Beynəlxalq simpozium. Gəncə.səh. 224-225.

Болонья и проблемы подготовки кадров в птицеводстве Азербайджана.// Beynəlxalq simpozium (23-24 noyabr 2012-ci il) Gəncə, Azərbaycansəh. Səh. 242-244.

Современное состояние и пути дальнейшего развития птицеводства Азербайджана.// «Актуальные проблемы современного птицеводства»  Материалы Х111 Украинской конференция по птицеводству с международным участием. г. Харьков 2012. стр. 95-107.

Эмбриональный  и постэмбриональный рост цыплят разводимых в жарком климате Азербайджана.// Журнал «Ветеренария» № 6. 33-35 стр. Баку-2014.

Azərbaycan quşçuluğunun müasir vəziyyəti və qarşıda duran problemlərin həlli yolları.// “Azərbaycan Aqrar Elmi” elmi – nəzəri jurnal N4. 2012. Səh. 67-69.

Broyler cücələrin cinsiyyətinə görə ayrılıqda bəslənmə texnologiyası. //ADAU-nun Elmi Əsərləri, Gəncə,2014. N1. Səh.121-123.