Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

İsa İsrafılov

Dosent

 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrasının dosenti.

Mob tel: 050 642 20 93

İş tel: 022 2569719

e-mail:

Doğum tarixi:

29 oktyabr 1951-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı.

1976-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) “Zoomühəndislik” fakültəsini bitirib.

1988-ci ildə Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Arıçılıq İnstitutunda “Qabaqtəpə arı analarının yetişdirmə təsərrüfatlarında keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

1998-ci ildən dosentdir.

Əmək fəaliyyəti.

1972-1976 - 4saylı Kirovabad ərazi nəqliyyat kontoru, yağlayıcı – çilingər.

1977-1979 – Xanlar rayonu (indiki Göygöl şəhəri) Dövlət Damazlıq birliyində ixtisası üzrə seleksioner – zootexnik.

1979-1982 – Ümumittifaq Arıçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspirantı.

1983-1988 – Rusiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, baş mütəxəssis.

1988-hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Heyvandarlıq və balıq məhsulları  istehsalının texnologiyası” kafedrası, dosent.

Apardığı dərslər.

Bakalavrda – arıçılıq, heyvandarlıq.

Magistraturada – arıçılıq, balıqçılıq.

Tədqiqat sahəsi.

Arıçılıq.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar.

2011-ci il AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin “Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı”. Bakı.

2011-ci il ADAU Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə.

2015-ci il Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Naxçıvan.

Seçilmiş əsərləri.

Dərsliklər:

Hacıyev R.M. Hüseynov R.T. Gömrük işi. Bakı 2012. 208 səh.

 

Dərs və metodik vəsaitlər:

İsrafilov İ.Y. Əsgərov Y.A. Hacıyev R.M. Gömrük rəsmiləşdirilməsi və termionləri. Bakı 2011. 66 səh.

 

Məqalələr

İdxal – ixrac əməliyyatları zamanı ərzaq və qeyri-ərzaq mallarına tətbiq edilən gömrük ekspertizasının təkmilləşdirilməsi.// ADAU, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tezisləri. Gəncə 2011. Səh 296-298.

Taxıl və yunun gömrük ekspertizasının təkmilləşdirilməsi.// AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının toplusu. Bakı 2011.

Gəncə - Qazax bölgəsində ana arıların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması.// Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları toplusu. Naxçıvan 2015. Səh 41-45.