Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Dərs cədvəlləri

2016/2017-ci tədris ilinin II semestrinin dərs cədvəlləri

BAYTARLIQ TƏBABƏTİ VƏ ZOOMÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ