Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Rumiyə Süleymanova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin tyutoru, “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya” kafedrasının assistenti

email: rumiya.suleymanova.rs@gmail.com

Doğum tarixi:

21 avqust 1977-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (İndiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Baytarlıq təbabəti fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirib.

1998-2000 ci illərdə Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (İndiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Baytarlıq təbabəti fakültəsinin mahistr pilləsini bitirib.

Hal hazırda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Baytarlıq (Baytarlıq cərrahlığı ixtisası) üzrə qiyabi doktoranturada təhsil alır.

Əmək fəaliyyəti

2000-2008-ci illər Anatomiya, farmakologiya, terapiya və mamalıq kafedrasında assistent

2008-dən hal-hazıradək Baytarlıq təbabəti və zoomühəndsilik fakültəsinin tyutoru

2014-dən Əczaçılıq və BSE kafedrasının assistenti (əvəzçiliklə)

Hal-hazırda indiki “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya” kafedrasının assistentidir (əvəzçiliklə)

Apardığı dərslər

Bakalavr pilləsində -“Baytarlıq işinin təşkili və iqtisadiyyatı”, “Latın dili”

Elmi yeniliyi

yoxdur

Mükafatları

yoxdur

Tədqiqat sahəsi

“Təbii sorbentlərin irinli yaraların müalicəsində tətbiqi”

 

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər- Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər:

yoxdur

Dərs və metodik vəsaitlər:

yoxdur

Məqalələr

Новокаиновая блокада звездчатого узла при инфицированных ранах овец// Kənd təsərrüfatının baytarlıq zə zoomühəndislik ixtisası üzrə Elmi əsərlər toplusu, ADKA-70, 1999

AKTA-nın Farmakologiya fənninin inkişaf tarixindən// Aqronomluq və zoobaytarlıq fakültəsi. Elmi əsərlər toplusu, Bakı, 2003.

Применение новокаиновых блокад при лечении гнойно-некротических процессов у с/х животных. //Aqronomluq və zoobaytarlıq fakültəsi. Elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2003

Camışların mənşəyi haqqında//Heyvanlar, quşlar, balıqlar və onların məhsullarından insana keçən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərlə mübarizəyə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Gəncə, 2009

Применение природных сорбентов в ветеринарии. //Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər- Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları, Gəncə, 23-24 oktyabr 2015. Səh.227-230