Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Müşkinaz Qurbanova

Baş preparator

AKTA-nın Zoobaytarlıq və əmtəəşünaslıq fakültəsinin "Anatomiya,  farmakologiya, terapiya və mamalıq" kafedrasında baş preparator

Doğum tarixi

29 dekabr   1956-cı il

Təhsili

1990-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Institutunun  "Zoomühəndislik" fakültəsinə daxil olmuşdur.

1995-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasnın  Zoomühəndislik" fakültəsini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

1980-ci ildən AKTA-nın "Patanatomiya, patofiziologiya və     histologiya"kafedrasında işiəmişdir.        

1990-cı ildə "Patanatomiya, cərrahiyyə, mamalıq və  parazitologiya" kafedrasında baş preparator vəzifəsində çalışıb.

1993-cü il Akademiya üzrə 21 VII - 93 il 558 N-li əmrə əsasən  kafedra birləşdiyi üçün "Anatomiya, patanatomiya və histologiya"  kafedrasına keçirilib.

1997-ci ildə "Anatomiya, farmakologiya, terapiya və mamalıq"  kafedrasında laborant işləyirəm.

1999-cu il "Farmokologiya, anatomiya və mamalıq" kafedrasına  keçirilib.

2002 - ci il kafedra ləğv olunduğu üçün "Anatomiya, farmakologiya, terapiya və mamalıq kafedrasında" laborant vəzifəsində çalışıram.

2003-cü il həmin kafedraya laborant vəzifəsinə keçirilib.

2015-ci il hal-hazırdək “Əczaçılıq və BSE” (indiki “Anatomiya,   patanatomiya və patfiziologya” kafedrasında baş  preparator  vəzifəsində çalışır.