Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Lalə Həsənova

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya kafedrasının assistenti      

e-mail:qqasanova.ıaıe@mail.ru                    

Doğum tarixi

18 mart 1981-ci il

Təhsili,elmi dərəcəsi, elmi adı

1998-cı ildəAKTA-nın ( hazırda ADAU) Baytarlıq  fakültəsinə daxil olub, 2002-ci ildə təhsilini fərqlənmə  diplomu ilə başa vurub. 2002-ci ildə “Baytarlıq” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olub,2004-cü ildə isə fərqlənmə  diplomu  ilə  bitirib.

Bakalavr pilləsindəki fənnlərdən - ümumi sayı 55:  48 fənndən əla, 7 fənndən yaxşı qiymətlər almışdır                   

2013-cü ildə Baytar-sanitar ekspertızası ixtisası üzrə dissertanturaya qəbul olunub.

2012-ci ildən ADAU-nun “Əczaçılıq və BSE” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır.

Hal-hazırda “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya kafedrası”nın assistentidir.

Apardığı dərslər

Zoologiya, insan anatomiyaı,  heyvanların anatomiyası heyvanların morfologiyası.

Tədqiqat sahəsi

 “Gəncə-Qazax bölgəsi qiş otlaqlarının  qaraciyər  trematodozlarına görə sanitar –helmintoloji  

 qiymətləndirilməsi”

Məqalə

1.2013-cü ildə  “Почему  зоология препадается  в  ветеринарных вузах”  Məqalə 2 səh  

2.рациональное приминение подстилки при  содержания  ремонтного молодняка перепел в условиях жаркого   климата.   Ümumirepublika konqresinin materialları, ADAU  25-26 aprel 2013