Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Könül Quliyeva

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya”  kafedrasının baş müəllimi

e-mail: konul.Quliyeva60@ gamil.com

Doğum tarixi:

23 iyun 1983

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

2005 – ci ildə AKTA – nın “Baytarlıq təbabəti və Zoomühəndislik” fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirb                                                          

2008 – ci ildə AKTA – nın “Baytarlıq təbabəti və Zoomühəndislik” fakültəsinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib                                                                   

2011 – ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitunun aspiranturasını bitirib                                                                   

Əmək  fəaliyyəti

2013 – cü ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Yoluxmayan xəstəliklər”  kafedrasında     assistent vəzifəsində çalışır                                                                                                                                                                  

Apardığı dərslər

Bakalavrda – “Patologiya”, “Patoloji fiziologiya”, “Vitaminologiya”, “Laborator diaqnostika”                                                                

Dərs və metodik vəsaitlər

Klinik diaqnostika və Rentgenologiya fənnindən proqram. F.N.Nəsibov. Quliyeva K.Ə. Gəncə 2013                                                          

Baytarlıq vitaminologiyası fənnindən Proqram  F.N. Nəsibov. Quliyeva K.Ə. Gəncə 2013                                                     

Laborator diaqnostika fənnindən proqram. F.N.Nəsibov. Quliyeva K.Ə. Gəncə 2014                                                                          

Məqalələr

Gövşəyən heyvanlarda uçucu yağ turşularının   mübadilə fondunu nəql etməsi və bu prosesə təsir  göstərən amillər. Əliyev M.M., Quliyeva  K.Ə. Gənc    alimlərin Elmi – Praktik konfransının materialları    Gəncə ADAU 2009                                                                                                                                                                                                                                            

Qısırlığın bioloji və təsərrüfat xarakterli səbəbləri.   Əhmədov Ə.Q., Quliyeva K.Ə.  Aspirantların, magistrların və bakalavrların məqalələr toplusu Gəncə 2007                                  

Животные и виды их научения. F.N.Nəsibov, Quliyeva K.Ə.Gəncə 2014 №1.