Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Arif Tağıyev

Kafedra müdiri

Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya xəstəliklər kafedrasının müdiri.

Mob. tel.: 055 605 82 89

e-mail: Taqıyev1951@mail.ru

Doğum tarixi

15 iyul 1951-ci il.

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1975-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun baytarlıq fakültəsini fərqlənmə diploma ilə bitirib.

1984-cü ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunun aspiranturasını bitirib. 1986-cı ildə Moskva şəhərindəİ.K.Skyabin adına Baytarlıq Akademiyasında namizədlik  dissertasiyası

1999-cu ildə isə həmin akademiyada doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək Kənd Təsərrüfatı elmləri doktoru dərəcəsi almışdır.

2001.ci ildə professor elmi adını almışdır.

Əmək fəaliyyəti

1975-ci ildənNeftçala rayon Baytarlıq idarəsində böyük həkim

1976-cı ildənQaraqaşlı broyler fabrikində baş  həkim

1978-1982-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Baytarlıq fakültəsində  ordinator

1982-1988-ci illər Zoologiya, zoogigiyena və baytarlıq sanitariya  kafedrasında assistant

1988-1993-cü illər Zoologiya, zoogigiyena və baytarlıq sanitariya kafedrasında baş müəllim

1993-1995-ci illər Zoologiya, zoogigiyena və baytarlıq sanitariya kafedrasında dosent

1996-1998-ci illər  Moskva Baytarlıq təbabəti və biotexnoloji akademiyasında doktorant

1998-2000-ci illər Suelte (Ayfarm) farmakoloji firmasında baytarlıq preparatları üzrə elmi istehsalat şöbəsində baş elmi işçi

2000-2011-ci illər Rusiya Dövlət Qiyabi Aqrar Universitetinin Anatomiya, fiziologiya və zoogigiyena kafedrasında professor

2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Heyvandarlıq və balıq məhsullarının istehsalı texnologiyası kafedrasında dosent

2014-cü ildən Heyvandarlıq və balıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrasında professor əvəzi

2015-ci ildən – hazırda ADAU Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin yoluxmayan xəstəliklər kafedrasının müdiri

Apardığı dərslər

Zoologiya, zoogigiyena, anatomiya, fiziologiya,kənd təsərrüfatı heyvanlarının məhsullarının istehsalı texnologiyası

Bakalavrda və magistraturada “Kənd təsərrüfatı quşların xəstəlikləri və profilaktikası”

Elmi yeniliyi

Quşlarda  temperaturestressinin profilaktikası. Müəlliflik şəadətnaməsi.  AC № 1808332

Quşlar üçün mineral yem əlavəsi müəlliflik şəadətnaməsi. AC № 111124

Broyler cücələrinin yemləndirilmə qaydaları. Müəlliflik  şəadətnaməsi. AC № 1570695

İnkubator quşçuluq stansiyalarında kondinsionerlərin tətbiqi.Səmərələşdirici təklifin  müəllifi. 1986

Mükafatları

1987-ci il AKTİ-ninfəxri fərmanı

1988-ci ilAKTİ-ninrektorluğun təşəkkürü

2005-ci il PDAQU-nun fəxri fərmanı

2011-ci ilRusiya Federasiyası Elm vəTəhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı

Tədqiqat sahəsi

İsti iqlim şəraitində broyler quşların məhsuldarlığının və xəstəliklərə davamlılığının artırılması üçün vasitə, üsul və yolların işlənib hazırlanması və elmi əsaslandırılması ilə bağlıdır

Azərbaycanda bildirçin quşlarının yetişdirilməsi, onların xəstəlikləri və profilaktikasının problemlərinin öyrənilməsinə həsr edilib.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1985-ci il “Beynəlxalq quşçuluq assosiyasiyasının simpoziumu. Bakı.

1990-ci il “SSRİ xalq nailiyyətləri sərgisində”.

2001-ci il “Diotologiya üzrə birinci dövlətlərarası simpozium”

2001-ci il The second internationalIran and Russia Conference “Agriculture and natural resources”. Moscow.

2013-cü il “Beynəlxalq konfrans”. Moskva.

2014-ccü il “Beynəlxalq konfrans”. Perim.

2014-cü il “Beynəlxalq konfrans”. Moskva.

2014-cü il “Beynəlxalq konfrans”. Ulyanovsk.

2015-ci il “Beynəlxalq konfrans”. Saratov.

2015-ci il “Beynəlxalq konfrans”. Troisk.

2015-ci il “Beynəlxalq konfrans”. Karavaevo.

2015-ci il “Baytarlıq üzrə beynəlxalq konqress”. Sank-Peterburq.

2015-ci il “Beynəlxalq konfrans”. Gəncə.

Beynəlxalq qurumlarda iştirakı

1993-cü ildən hal-hazırkı dövrə qədər Ümummdünya Quşçuluq elmi assosasiyasının Azərbaycvan və Rusiya Federasiyasının üzvü

2003-cü ildən Beynəlxalq diyetologiya və nutriologiya baytarlıq assosiasiyasının üzvü.

Sertifikatlar

2010-cu il Distan təhsil üzrə müəllim, tyutor. Moskva.

2010-cu il  İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyası-nın müasir ali  təhsildə effektliyi. Moskva.

2010-cu il Zoogigiyena fənni üzrə təhsildə innovasion texnologiyanın tətbiqi. Moskva.

2013-cü il Rusiya formokoloqlarının və toksikoloqlarının qurultayında iştirakına görə. Moskva.

2015-ci il     Certificate II International Vetistanbul Group Congress Russia? 2015/ Russia? St/Peterburq 7-9 April. 2015.

Seçilmiş əsərləri

Dərsliklər

Əsgərov Ə.A., Əliyev M.M. Kənd təsərrüfatı  heyvanlarının gigiyenası. Bakı, 1992. 303 s.

Dərs və metodik vəsaitlər:

SSRİ üzrə baytarlıq sanitariyası üzrə isti iqlim şəraitində  hava mübadiləsinin quşçuluqda tətbiqi. Ümumittifaq texnoloji layihələndirmə normaların daxil edilib. 1983. 1 Moskva.

Əsgərov Ə.A.. Xəlilova R.Ö. Rus dili. Zoogigiyenada metodik göstəriş. II hissə (Kirovabad). 1986. 42 s.

Əsgərov Ə.A. Heyvandarlıq obyektlərinin zoogigiyenik layihələndirilməsi. Kirovabad, 1988. 24 s.

Broyler quşları saxlayanlar üçün yaddaş. Kirovabad, 1989. 21 s.

Vinoqradov P.N., Voloçkova L.A. Kənd təsərrüfatı heyvanların gigiyenası. Iı hissə. Moskva, 2005. 49 s.

Kamalov R.A., Krakoseviç T.V. Heyvandarlıq obyektlərinin zoogigiyena ilə birlikdə layihələndirilməsi. Moskva, 2005. 31 s.

Hacıyev M.M. və baş. Bir günlük bildirçin quşlarına baxım texnologiyası. Gəncə, 2013. 6s.

Mustafayev A.M. və baş. Bir günlük bildirçin civcivlərinin beslenme texnolojisi. Gəncə 2013

 

Əliyev M.H. və baş. Bildirçinlərin bəslənməsi üçün optimal mikroiqlim normalarının işləməsinə dair tövsiyələr. Gəncə, 2013. 10 s.

Hacıyev M.M., İsmayılov Z.İ., Demirulus H. Bildirçin kuluçkacılığı. El kitabçığı. Gəncə 2014

Hacıyev M.H. və baş. Bildirçin yumurtalarının inkubasiyasına dair tövsiyələr. Gəncə, 2014. 19 s.

Demirulus H. Bildirçin kümeslerinde dezenfiksion, dezinseksion, derztizasiyon və deratizasion uyğulamlar (El kitabçığı). Gəncə 2014   14 s.

Əliyev A.Ə. və baş. Bildirçinlər saxlanan binalarda Dezinfeksiya, Deratizasiya və Derodurasiya tədbirlərinə dair. Tövsiyyə. Gəncə 2014- 20s

Məmmədov S.N. və baş. Bildirçinlərin intensiv yetişdirilməsi texnologiyası. Gəncə, 2015. 42 s.

Adıgözəlova D.M. və baş. Bildirçinlərin bioloji xüsusiyyətləri. Gəncə 2015. 40 s

H.Demirulus, Mehtap Çinar. Kanatlı Çiftlik heyvanlarının atik və artiklarının degerlendirilməsində yeni yaklaşımlar. Gence 2015. – 38 s

H.Demirulus, Hacıyev M. Kar yetiştiriliği.Gence 2015. 34s

Əliyev A.Ə. Bildirçinlərin Azərbaycan Respublikasında inkişaf etdirilməsinə dair informasiya vərəqi. (ADAU – nun Bildirçinçilik üzrə kordinasiya mərkəzi). Gəncə 2015

Gözəlov Y.Q. Quşlar üçün mineral yem əlavəsinin tətbiqi haqqında. Gəncə 2015

Beynəlxalq qrumlarda iştirakı

1993-cü ildən hal-hazırkı dövrə qədər Ümummdünya Quşçuluq elmi assosasiyasının Azərbaycvan və Rusiya Federasiyasında üzv

2003-cü ildən Beynəlxalq diyetologiya və nutriologiya baytarlıq assosiasiyasının üzvü.

Təkmilləşdirmə kursları

1974-cü il   Kənd təsərrüfatı quşlarının xəstəlikləri və profilaktikası. Moskva.

1978-ci il   Təkmilləşdirilmiş quşçuluq təsərrüfatlarında quş ətinin və yumurtasının istehsal texnologiyası. Moskva.

1984-cü il   Quşların saxlanma texnologiyası. Xarkov.

2011-ci il   Quş xəstəlikləri və onun profilaktikası.  Moskva.

İctimai vəzifəsi

Faultə və universitetin elmi şurasının üzvü

FD:04:131 Dissertasiya  şurasının üzvü

Universitetdə pedoqoji kadrların seçilməsi üçün peşəkarlıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üzrə komissiyanın üzvü.

Universitet elmi-texniki şurasının üzvü.