Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsi

Aqil Mustafayev

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya” kafedrasının assistenti             

Mob.tel:   050 689 98 80

İş tel:  254 35 73

e-mail:    aqil_mustafayev@box.az

               aqil_mustafayev@mail.ru

Doğum tarixi :

24 aprel 1986-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi,elmi adı                                                                                 

Zoobaytarlıq və Əmtəəşunaslıq fakultəsi, Baytarlıq ixtisası

Baytarlıq təbabəti və əczaçılıq fakultəsi  Zootexniklik ixtisaslaşması

Dissertant: 2011-ci il“Baytarliq mikrobiologiyasi”

Mövzu – “Ev quşlarının salmanelyozu və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinintəkmilləşməsi”

Elmi rəhbər : Bayt. Elmlərri doktoru prof. Əliyev Elxan Allahverən oğlu

Əmək fəaliyyəti

Hal-hazırda “Anatomiya, patanatomiya və patfiziologiya” kafedrasının assistentidir.

 Apardığı dərslər

İnsan anatomiyası, heyvan anatomiyası, balıqların morfoligiyası və fiziologiyası                              

Elmi yeniliyi

Tədqiqat sahəsi

“Ev quşlarının salmanelyozu və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinintəkmilləşməsi”

Seçilmiş əsərləri:

SDU  magistrantların 9-cu elmi  konfransıında bir məqaləm nəşr   olunub(2009)                     

ADAU-nun aspirant magistrantların konfransında çıxış  etmişəm və məqaləm nəşr olunub(2009)

Bunlardan başqa üç elmi əsərim var

2013-cü ildə    Səmədoğlü quşçuluq fabrikində “ ROSS 308” broylerlərinin yetişdirilməsi və sanitar  profilaktiki tədbirlərin təşkili  Elmi məqalə 2 səh.