Mühəndislik fakültəsi

"New Holland Agriculture" Təlim Mərkəzi