Mühəndislik fakültəsi

Magistratura səviyyəsi proqramları

060012 Maşın mühəndisliyi

060622 Yerüstün nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

060647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

060706 Aqromühəndislik

060626 Elektrik mühəndisliyi 

060608 Elektroenergetika mühəndisliyi

060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi