Mühəndislik fakültəsi

Magistratura səviyyəsi proqramları

        060012 Maşın mühəndisliyi

        060622 Yerüstün nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

        060647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

        060706 Aqromühəndislik

060706                

 

Aqromühəndislik               

 

Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

 

 

 

Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti

 

060626

 

Elektrik mühəndisliyi             

 

Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər

 

060608

 

Elektroenergetika mühəndisliyi                          

 

Elektrik təchizatı

060632

 

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi                    

İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri