Mühəndislik fakültəsi

Tohid Məmmədov

Dosent

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elm şöbəsinin doktorantura üzrə inspektor

Моb tеl:     070 346 77 57

İş tel:         022 266 23 85

e-mail:       tohid.asau@gmail.com

 

Doğum tarixi:

 

21 yanvar 1974-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Mühəndislik fakültəsini bitirib.

2010-ci ildə “Peyintəmizləyən transportyorun hidravlik ötürücüsünün tədqiqi və əsaslandirilması” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsi adını almışdır.

2015-ci ildən maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma kafrdrasının dosenti

 

 

 

Əmək fəaliyyəti

21.02.2000-ci ildən 01.12.2006-ci ildək Maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma kafedrasında tədris ustası

01.12.2006-ci ildən 21.01. 2009-ci ildək Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı ilə 3102.01 – Aqromühəndislik istisası üzrə əyani doktorant

27.01.2009-cu ildən 15.01.2013-cü ilədək Beynəlxalq əlaqələr şöbəsində mütəxəsis

01.12.2010-cu ildən maşın mühəndisliyi və standartlaşdırma kafedrasının assistenti 06.02.2013-cü ildən baş müəllimi 04.06.2013-cü ildən dosent əvəzi, 14.07.2015-ci ildən dosenti və 20.11.2014-cü ildən elm şöbəsinin doktorantura üzrə inspektor vəzifəsində çalışır.

 

 

 

Apardığı dərslər

Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları, metrologiyanın əsasları, tətbiqi metrologiya, Xidmətlərin standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması

 

 

Elmi yeniliyi

Heyvandarlıq təsərrüfatları üçün hidroötürücü­lü peyin­təmiz­ləyən qurğu

 

Tədqiqat sahəsi

Bitkiçilik (pambıq və qarğıdalı)

 

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

“Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli” mövzusunda Beynəlxalq konfrans 2009-cü il- təşkilatçı

ADAU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş “Aqrar  təhsil  sistemində innnovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq formaları” mövzusunda Beynəlxalq konfrans 2010-cü il - təşkilatçı

27 iyun – 17 iyul 2015-ci il tarixlərində Çin Xalq Respublikasında “Rusdilli ölkələr üçün iri miqyasda müasir kənd təsərrüfatının idarə edilməsi və istismarı” mövzusunda seminar  - sertifikat

 

 

Seçilmiş əsərləri

 Dərsliklər

Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları“MK” nəşriyyatı Bakı-2014 262 s.

 

Dərs və metodik vasitələr

Metrologiyanın əsasları fənnindən proqram, Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni­ver­si­te­tinin nəşriy­yatı. Gəncə-2012, 12.s.

Tətbiqi metrologiya fənnindən proqram, Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni­ver­si­te­tinin nəşriy­yatı. Gəncə-2012, 16.s.

Mfterialşunaslıq fənnindən proqram, Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni­ver­si­te­tinin nəşriy­yatı. Gəncə-2012, 12.s.

Xidmətlərin standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması, fənnindən proqram, Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni­ver­si­te­tinin nəşriy­yatı. Gəncə-2013, 16.s.

Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları fənni üzrə kurs işinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstəriş Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni­ver­si­te­tinin nəşriy­yatı. Gəncə-2013, 44.s.

 

 

 

Məqalələr

 

 38 elmi əsər.

 Исследование работы навозоуборочного транспортера ТСН-160 с гидроприводомАграрная наука,  №3, Москва 2011, стр. 30-32

Texniki ölçmələrdə və qarşılıqlı əvəz olunmada nanometrologiyanın tətbiqi

ADAU-nun Elmi Əsərləri (Kənd təsərrüfatının mexanik­ləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidmət sahələri üzrə)  Gəncə, 2014, №1, s.45-47

Maşınqayırmada keyfiyyətin idarə olunması

ADAU-nun Elmi Əsərləri (Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və texniki xidmət sahələri üzrə)  Gəncə, 2014, №2, s. 47-50

Mikronizasiya texnikasinin təkmilləşdirilməsi, Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər mövzusunda

2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunmuşbeynəlxalq elmi – praktik konfransın materialları oktyabr Gəncə-2015