Mühəndislik fakültəsi

Nəcibə Baratzadə

Baş müəllim

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İnformasiya  texnologiyaları  və  sistemləri  kafedrasının  baş müəllimi

Doğulduğu tarix

31.12.1954

 

Təhsili:

1971-1975-ci illərdə AKTİ-nın(indiki ADAU) iqtisadiyyat fakultəsini bitirib, iqtisadçı-mühasib ixtisası almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

1975-ci ildə Dovlət Bankında mühasib,

1976-1988-ci ilədək həmin bankda təftişçi-müfəttiş vəzifəsində işləmişdir.

1992-ci ildən AKTA (indiki ADAU) İnformatika kafedrasında riyaziyyatçı-proqra­mist, 1995-ci ildən 0,5 ştatı ilə assistent vəzifəsinə təyin olnmuşdur.

1998-ci ildən hal hazıradək İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Apardığı dərslər

Bakalavriyat - İnformatika,İnformatika və geoinformatika,İnformatika və ekoloji prosseslərin kompyuter analizi, İqtisadi informa­tika,İnformasiya şəbəkələrində təhlükəsizliyin təmini.

 

Dərs və metodik vəsaitlər

Məqalələr

“Ekonometrik tədqiqatlarda ekspert qiymətləndirməsinin metodları və onun tətbiqi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəzi “Xəbərlər məcmuəsi”(№57, 2014.)  Gəncə -2014

Çiyidin toxum materialının keyfiyyətinin təyini”    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəz ”Xəbərlər məcmuəsi №42”  ( 3s)   Elm nəşriyyatı  Gəncə -2010        

 “Iqtisadi parametrlərin qiymətləndirilməsində səhvlər” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Elmi Mərkəzi “Xəbərlər məcmuəsi”(№57, 2014.)  Gəncə -2014

“Obyektyönlü bazarda biliklərin təsviri” Az.Texnologiya Universiteti elmi-praktik konfransın materialları.