Mühəndislik fakültəsi

Anar Quliyev

Assistent

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin   İnformasiya  texnologiyaları  və  sistemləri  kafedrasının  assistenti

Mob.tel.070-341-14-40

e.mail.anar_quliyev_74@ mail.ru

Doğulduğu tarix

10.11.1974

Təhsili:

1991-1996-cı ildə AKTA-nın (indiki ADAU) iqtisadiyyat fakultəsini bitirib.

Əmək fəaliyyəti

2004-2010-ci ilədək İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrasında mühən­dis-proqramçı vəzifəsində işləmişdir. 2010-cu ildən həmin kafedrada assistent vəzifəsində işləyir.

Apardığı dərslər

Bakalavriyat- İnformatika, TPP, İnformasiya texnologiyaları, VEB-proq­ramlaş­dırma