Mühəndislik fakültəsi

İnformasiya texnologiyaları

+99422 266-71-37

Kafedra 1968-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. 

Kafedranın maddi-texniki bazası

Kafedranın nəzdində müasir kompüterlərlə və informasiya texnologiyaları ilə təchiz   olunmuş dörd  ixtisaslaşdırılmış laboratoriya, iki mühazrə otağı və bir magistr otağı fəaliyyət göstərir , (119, 122,123, 124 saylı ixtisas laboratoriyaları, 125, 126 saylı mühazirə otaqları və 136 saylı magistr otağı).

119 saylı auditoriya- “İnformasiya texnologiyaları və sistemləri”  laboratoriyası,

122 saylı auditoriya- “Sistem proqram təminatı və tətbiqi proqramlar paketi” laboratoriyası,

123 saylı auditoriya- “Kompüter arxitekturası” laboratoriyası,

124 saylı auditoriya-“Kompüter və informasiya şəbəkələri” laboratoriyası.

Laboratoriya otaqlarında avadanlıqların mövcud siyahısı aşağıdakı kimidir:

 

Otaq  №-si

Kompüterlərin sayı (ədəd)

Proyektorun sayı (ədəd)

Elektron lövhə (ədəd)

119

10

1

1

122

10

 

 

123

10

1

1

124

10

1

1

125

1

1

1

126

1

1

1

136

4

 

 

CƏMİ:

46

5

5