Mühəndislik fakültəsi

Fakültə haqqında

      

       Mühəndislik fakültəsinin əsası olan Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsi 1930-cu  ildə Zaqafqaziya Pambıqçılıq İnstitutunun tərkibində təşkil olunmuşdur. 2002-ci ildə Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması fakültələrinin bazası əsasında Aqrar mühəndislik fakültəsi, 2009-cu ildən İnformasiya texnologiyaları, aqromühəndislik və energetika fakültəsi adlandırılmış, 2011-ci ildən Mühəndislik fakültəsi adı ilə  fəaliyyət göstərir.

     Mühəndislik fakültəsinin məqsədi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının maşınlı texnologiya əsasında təşkili, maşınların bərpa olunması və səmərəliliyinin təminatı, onların layihələndirilməsi, standartlaşdırılması, hazırlanma texnologiyası, sınağının təşkili, nəqliyyat daşınmaları, servis, meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi kimi  işlərin yerinə yetirilməsi üçün mühəndis  biliklərinə yiyələnmiş mütəxəssis hazırlamaqdan  ibarətdir.

 

                      Professor - müəlim heyəti        

                      Elmlər doktoru,professor                       - 6 nəfər

                      Fəlsəfə doktoru                                     -  5 nəfər

                      Fəlsəfə doktoru,dosent                           - 33 nəfər

                      Baş müəllim                                           - 11 nəfər

                      Asisstent                                               - 12 nəfər

                      Laborant  - texniki işçi                          -  29 nəfər

                                                     

                                                   Tədris bazası

                        Auditoriyaların sayı  -20 ədəd

                        Laboratoriyaların sayı - 40 ədəd

                        Tədris-təcrübə emalatxanası  - 1 ədəd

                        Maşın-traktor parkı 1- ədəd

                        Maşınların təmiri və saxlanması yeri   - 2 ədəd

                        Maşınların sürüş meydanı                     - 1 ədəd

 

Bakalavrların sayı  -  594

Magistrantların sayı   -   12

Fakültəyə ilk qəbul – 1930-cu il

Fakültənin ilk buraxılışı – 1935 ci il

2016-cü ilə qədər fakültədən 11151 tələbə məzun olmuşdur.