Mühəndislik fakültəsi

Doktorantura səviyyəsi proqramları

3102.01 Aqromühəndislik

3317.01 Avtomobil texnikası

3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

3102.01 Aqromühəndislik