Mühəndislik fakültəsi

Doktorantura səviyyəsi proqramları

       3102.01 Aqromühəndislik

       3317.01 Avtomobil texnikası

       3103.02 Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

 

3102.01                   Aqromühəndislik