Mühəndislik fakültəsi

Bakalavriat səviyyəsi proqramları

         050706   Aqromühəndislik  

         050612   Maşın mühəndisliyi  

         050622  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi  

         050647   Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

         050637   Meliorasiya və su  təsərrüfatı tikintisi

 

050626                         Elektrik mühəndisliyi
050608 Elektroenergetika mühəndisliyi
050632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi