Mühəndislik fakültəsi

Bakalavriat səviyyəsi proqramları

050706   Aqromühəndislik  

050612   Maşın mühəndisliyi  

050622  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi  

050647   Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

050637   Meliorasiya və su  təsərrüfatı tikintisi

050626   Elektrik mühəndisliyi

050608   Elektroenergetika mühəndisliyi

050632   İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi