Aqrotexnologiya fakültəsi

ADAU-nun Yerquruluşu kafedrasında müasir proqramların təlimi başlayır

Təlimdə könullu olaraq ADAU-nun professor-muəllim heyeti ve tələbələri iştirak edə bilər.

Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 2014-cu il 16 aprel tarixli 152 nomreli Fərmanının 2.2-ci bəndinə uygun olaraq aqrar sektorda səffaflığın, hesabatlılığın və operativliyin təmin edilməsi məqsədilə "Elektron kənd təsərrufati" informasiya sisteminin (EKTIS) yaradilmasi uzrə gorulən işlərin bir istiqaməti olaraq ADAU-nun "Yerqurulusu" kafedrasinda Cografi Informasiya Sistemləri Əsasinda müasir proqramların (ArxCis, Google Earth, Map Info ve s.) təlimi nəzırdə tutulub. 

http://ganjanews.az/2018/06/11/t%C9%99hsil/adau-nun-yerqurulu%C5%9Fu-kafedrasinda-m%C3%BCasir-proqramlar%C4%B1n-t%C9%99limi-ba%C5%9Flay%C4%B1r.html