Aqrotexnologiya fakültəsi

Bakalavriat

o   Yerquruluşu, torpaq  və şəhər kadastrı

o   Dizayn

o   Qida məhsulları mühəndisliyi 

o   İstehlak mallarının  ekspertizası və marketinqi