Aqrotexnologiya fakültəsi

Magistratura

o   Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

o   Dizayn

o   İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi